Nieodpłatna pomoc prawna – konkurs ofert na 2022 rok

Więcej

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Radomskiego"

Więcej