Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Powiatu Radomskiego

Więcej

Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie powiatu radomskiego należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Radom z siedzibą we Wsoli ul. Spacerowa 10, 26-660 Jedlińsk.

Obejmuje następujące odcinki dróg krajowych:

 • droga krajowa nr 9 odc. Radom – Zębiec
 • droga krajowa nr 12 odc. Gielniów – Radom
 • droga krajowa nr 12 odc. Radom - Podgóra

Ewentualne spostrzeżenia o utrzymaniu dróg i przejezdności w okresie zimowym prosimy zgłaszać telefonicznie w siedzibie Rejonu numery telefonów 48 32- 13-874,  48 32-13-875, fax. 48 32-13-875

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu radomskiego należy do Mazowieckiego Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61.

Ewentualne spostrzeżenia o utrzymaniu dróg i przejezdności w okresie zimowym prosimy zgłaszać telefonicznie do:

Obwodu Drogowego  w Potworowie, ul. Warszawska 14, 26-414 Potworów  Tel/fax   48 671-30- 07 

 • droga wojewódzka nr 740 Radom – Zakrzew – Przytyk – Potworów
 • droga wojewódzka nr 732  Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk

Obwodu Drogowego  w Radomiu, ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom  Tel/fax 48 330-87- 21 

 • droga wojewódzka nr 735 (dawna DK 7) odc. Jedlanka - Radom – Skarżysko
 • droga wojewódzka nr 733 Kowala – Maliszów – Skaryszew – Zakrzówek - Podgóra (droga krajowa nr 12)
 • droga wojewódzka nr 744  Radom – Wierzbica – granica województwa
 • droga wojewódzka nr 747  Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą
 • droga wojewódzka nr 727 Szydłowiec – Jastrząb – Wierzbica

Obwodu Drogowy w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko Tel/fax 48 385–78–75  

 • droga wojewódzka nr 699 Niemianowice – Gzowice – Piotrowice – Jedlnia Letnisko – Siczki
 • droga wojewódzka nr 737  Radom – Siczki – Pionki – Augustów - Kozienice
 • droga wojewódzka nr 691  Pionki – Laski – Garbata Letnisko - Bąkowiec
 • droga wojewódzka nr 787 skrzyżowanie z drogą nr 737 – Pionki – Suskowola – Sucha – Zwoleń

Więcej