Aktualności

1705 uchodźców przebywa już na terenie Powiatu Radomskiego

17.03.2022

Na terenie Powiatu Radomskiego oficjalnie przebywa obecnie 1705 uchodźców z Ukrainy. Dwa obiekty hotelowe prowadzi Powiat Radomski, gdzie łącznie znalazło już schronienie 107 osób. Ile uchodźców jest w gminach powiatu?

Władze Powiatu Radomskiego mają pod swoją opieką dwa obiekty hotelowe dla uchodźców, gdzie mieszka łącznie 107 osób. Przebywają one w internacie powiatowej szkoły średniej (42 osoby) oraz jednym z hoteli na terenie powiatu (65 osób). Oprócz tego 5 osób znalazło zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach.

– Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się na przyjęcie uchodźców pod swój dach, udostępnili mieszkania lub nawet całe domy, którzy spontanicznie zorganizowali zbiórki na rzecz osób, które uciekły przed wojną. Dziękuję również służbom zarządzania kryzysowego w całym powiecie, które pracują bardzo efektywnie, a także druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękowania dla całej administracji zespolonej, czyli Policji i Państwowej Straży Pożarnej, pozostałych inspekcji i straży oraz administracji rządowej za konkretne wsparcie oraz współpracę – mówi Waldemar Trelka – starosta radomski.

Szybkie działanie

Przypomnijmy, że powiatowy internat był pierwszym w powiecie obiektem wyznaczonym dla uchodźców. Starosta radomski uruchomił go już w sobotę, 26 marca, a więc w trzecim dniu wojny. Oprócz tego, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur, wynikających z umową z wojewodą mazowieckim, starosta podpisał umowę z właścicielami jednego z hoteli, aby zapewnić finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy, którzy już przebywali oraz umożliwić kierowanie tam kolejnych osób.

Coraz więcej w gminach

Najwięcej uchodźców przebywa w Mieście Pionki oraz gminach Jedlnia – Letnisko, Jedlińsk i Jastrzębia. Szczegółowe dane z gmin, dotyczące osób przebywających w kwaterach prywatnych i miejscach zorganizowanych przez samorządy: Jedlińsk – 160, Jastrzębia – 120, Gmina Pionki – 53, Miasto Pionki – 500, Gmina Jedlnia – Letnisko – 216, Gmina Gózd – 63, Miasto i Gmina Skaryszew – 59, Miasto i Gmina Iłża – 85, Gmina Wierzbica – 90, Gmina Kowala – 83, Gmina Wolanów – 66, Gmina Zakrzew – 68, Gmina Przytyk – 30. Łącznie jest to 1593 osób.

Miejsca zbiorowego zakwaterowania

Oprócz tego służby zarządzania kryzysowego we współpracy z władzami miast i gmin oraz jednostkami OSP, przygotowały 335 miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców w gminach, głównie w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz salach gimnastycznych.

Powrót