Aktualności

Bardzo dobre wyniki matur w szkołach Powiatu Radomskiego

30.09.2022

Po sierpniowej sesji poprawkowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała pełne wyniki egzaminu dojrzałości. W w Pionkach oraz Iłży w liceach zdali wszyscy podchodzący do poprawki, a w szkołach technicznych zdecydowana większość. Średnia zdawalność jest większa od średniej wojewódzkiej i krajowej.

Jak informuje Dariusz Leśkiwicz, dyrektor Wydziału Edukacji, ostateczne wyniki matury w 2022 roku w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Radomski, są bardzo zadowalające.

W Liceach Ogólnokształcących w Iłży i Pionkach zdawalność matur wyniosła 100 procent. W pierwszej ze szkół do egzaminu przystąpiło 49 abiturientów, wszyscy zdali maturę. W drugim ogólniaku do matury podeszło 16 osób, a zdali wszyscy. Łącznie zdawalność w powiatowych liceach wyniosła 100 procent, podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 91,9 procent, a ogólnopolska – 89,3 procent.

W szkołach technicznych średnia zdawalność matury 2022 wyniosła 86,73 procent przy średniej wojewódzkiej 80,1 oraz ogólnopolskiej 78,3 procent. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach do matury przystąpiło 75 osób, a zdało 74 (zdawalność 98,7 procent), w Zespole Szkół im. Śniadeckiego w Pionkach przystąpiło 39 osób, a zdały 24 osoby (zdawalność 61,5 procent), a w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży do egzaminu podeszło 46 osób i wszystkie zdały (zdawalność 100 procent).

Powrót