Aktualności

Bardzo dobre wyniki matury 2023 w szkołach średnich Powiatu Radomskiego

07.07.2023

W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych przez Powiat Radomski, do matury przystąpiło 266 tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 244 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 91,7 %, czyli o wiele więcej niż średnia wojewódzka (86%) oraz krajowa (84,4 %).

Najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym był język angielski oraz matematyka. 

Wyniki w liceach

Do egzaminu dojrzałości w liceach  przystąpiły 102 osoby, z czego egzamin zdało 99 z nich. Średnia zdawalność w liceach  wyniosła 97 proc.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży do egzaminu dojrzałości przystąpiło 62 abiturientów, zdało 61 z nich, przez co zdawalność wyniosła 98,4 procent.

18 maturzystów osiągnęło najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, z czego  10 osób uzyskało 100 %  wynik z matematyki (9 poziom podstawowy, 1 poziom rozszerzony), zaś 8 uczniów 100% z języka angielskiego (poziom podstawowy).

W Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkół w Pionkach do matury przystąpiło 40 osób, a egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym dla 38 z nich. Zdawalność wyniosła 95 procent.

5 maturzystów zdobyło najwyższe stuprocentowe wyniki z poszczególnych przedmiotów. Na poziomie podstawowym z języka angielskiego 100% otrzymało 4 zdających, natomiast na poziomie  rozszerzonym z  języka angielskiego 100 % zdobył 1 uczeń.

Wyniki w technikach

Do egzaminu dojrzałości w technikach przystąpiły 164 osoby, z czego egzamin zdało 145 z nich. Średnia zdawalność w technikach  wyniosła 88,4proc.

W technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży do egzaminu maturalnego przystąpiło 46 absolwentów, a zaliczyło go 44 osoby, zdawalność wyniosła 96 procent.

W technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie. w Pionkach do matury przystąpiły 93 osoby, zdało 81 z nich, co daje zdawalność 87 procent. 10 uczniów osiągnęło  100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

W Technikum im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkół w Pionkach do matury przystąpiło 25 osób, pozytywny wynik uzyskało 20 z nich. Zdawalność wyniosła 80 procent. 5 uczniów osiągnęło  100% z języka angielskiego – 4 na poziomie podstawowym, 1 na poziomie rozszerzonym. 

Zdawalność w Powiecie Radomskim ogółem:

  • w kraju – 84,4%, Licea – 91,1%,Technika –74,6%
  • w województwie mazowieckim – 86%, Licea – 91,6%,Technika – 73,73%
  • Powiat Radomski  – 91,7%, Licea – 97%,Technika – 88,4%
Lp.  Nazwa SzkołyLiczba przystępujących do maturyLiczba osób które zdały egzamin maturalnyZdawalność
w %
1.LO w Iłży626198,4%
2.ZS Pionki – LO403895%
 Razem- LO1029997%
3.CKZiU Pionki Technikum
93

81

87%
4.ZS Pionkach Technikum
25

20

80%
5.ZSP w  Iłży – Technikum
46

44

96%
Razem- Technikum 16414588,4%
Razem26624491,7%

Najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym był język angielski oraz matematyka.

Wyniki 100 % zdawalności w:

  • ZSP w Iłży : język angielski poziom podstawowy 1 uczeń, poziom rozszerzony 2 uczniów,
  • CKZiU w Pionkach : język angielski poziom podstawowy 10 uczniów,
  • ZS w Pionkach : język angielski poziom podstawowy 8 uczniów, poziom rozszerzony 2 uczniów,
  • LO w Iłży : język angielski poziom podstawowy 8 uczniów, matematyka poziom podstawowy 9 uczniów, poziom rozszerzony 1 uczeń.

Do egzaminu poprawkowego w sierpniu może przystąpić 21 uczniów, 1 uczeń nie zdał egzaminu maturalnego.

Powrót