Aktualności

Dotacje do 10.000 zł na wiejską potańcówkę

08.05.2024

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”.

Wnioski o wsparcie w wysokości do 10.000 zł mogą składać:

1. Koła gospodyń wiejskich

2. Ochotnicze straże pożarne  

3. Organizacje pozarządowe

4. Samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków w terminie 1-24 maja 2024 r

Więcej informacji : .https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

Powrót