Aktualności

W centrum Kowali ma powstać rondo

26.10.2021

Kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w centrum Kowali. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych właśnie podpisał umowę z firmą Budromost – Starachowice na wykonanie tam ronda. – Proponuję, aby po oddaniu go do użytku na przełomie 2022 i 2023 roku radni gminy Kowala nadali mu imię Powstańców Styczniowych 1863 roku – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma 16 miesięcy na realizację prac w systemie “zaprojektuj i zbuduj”. W tym czasie ma tam powstać skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z oświetleniem i przejściami dla pieszych.

Wartość prac to ponad 3,33 miliona złotych, a PZDP uzyskał też dofinansowanie z rządowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego. Czas realizacji inwestycji to przełom 2022 i 2023 roku.

Według specjalistów, rondo powinno niemal całkowicie wyeliminować ryzyko kolizji i wypadków, ma również usprawnić płynność ruchu w tym miejscu.

Jak przypomina starosta radomski, w 2023 roku będzie 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, dlatego już teraz wystąpił on z inicjatywą uhonorowania pamięci jego uczestników.

– Gmina Kowala jest związana historycznie z tamtym zrywem niepodległościowym, a w sierpniu 1863 roku właśnie pod Kowalą powstańcze oddziały polskie stoczyły bitwę z wojskami rosyjskimi, w wyniku której miejscowość została spacyfikowana przez Rosjan, a jej znaczna część spalona – przypomina Waldemar Trelka, proponując radnym Gminy Kowala, aby na znak pamięci o Powstaniu Styczniowym w jego 160. rocznicę nowemu rondu nadać ich imię.

Za dużo wypadków i kolizji

Przypomnijmy, że na skrzyżowaniu w Kowali już od dłuższego czasu dochodziło do wielu wypadków i kolizji. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu jako pierwszy wnioskował starosta Waldemar Trelka. Przez wiele lat droga numer 733 znajdowała się w zasobach samorządu województwa mazowieckiego. Zgodnie z przepisami, za jej oznakowanie na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi w Kowali odpowiadał zarządca drogi wyższej kategorii, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Starosta zlecił audyt bezpieczeństwa

W październiku 2019 roku odcinek drogi numer 733, obejmujący skrzyżowanie w Kowali, został przekazany Powiatowi Radomskiemu na mocy tak zwanej ustawy kaskadowej.

– W ocenie mieszkańców gminy Kowala skrzyżowanie było bardzo niebezpieczne, ale przez całe lata nikomu z władz samorządowych jakoś to nie przeszkadzało. Dopiero, gdy odcinek drogi wojewódzkiej został przekazany powiatowi, nagle pojawiły się głosy „zatroskanych” o stan bezpieczeństwa w tym miejscu – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski. – Fakty są takie, że natychmiast po formalnym przekazaniu nam drogi, na mój wniosek Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zlecił wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zależało nam na wprowadzeniu rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kowala i wszystkich innych użytkowników dróg w tej okolicy – mówił starosta.

Audyt, który miał zdiagnozować przyczyny występowania kolizji, został wykonany przez certyfikowanego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonywano dokumentację filmową i fotograficzną, a obserwacja zachowania użytkowników ruchu w okolicy skrzyżowania w Kowali była prowadzona o różnych porach dnia i nocy.

Skrzyżowanie do poprawy

Autor raportu wskazywał na szereg czynników, które mogły wpływać na zdarzenie drogowe w tym miejscu. Wśród nich wymieniał między innymi: małą czytelność znaków drogowych, ograniczenie widoczności poprzez samochody parkujące przy sklepach, usytuowanie oświetlenia ulicznego po niewłaściwej stronie ulicy, czy lokalizację przy skwerze tablicy reklamowej gminy Kowala, której kolorystyka jest zbliżona do kolorystyki znaku Stop, przez co w pewnych warunkach atmosferycznych staje się on niewidoczny. Zaobserwowano też przypadki niedozwolonego parkowania pojazdów czy stragany handlowe rozstawiane na chodnikach przy skrzyżowaniu.

Wśród możliwych rozwiązań audytor zaproponował wykonanie tymczasowego wyniesionego minironda, przejezdnego dla pojazdów ciężarowych, które uregulowałoby zasady ruchu drogowego w tym miejscu. Własny projekt z propozycjami zmian na skrzyżowaniu w Kowali wykonali inżynierowie zarządzania ruchem z Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i został on wdrożony w 2020 roku. Od tamtej pory liczba zdarzeń drogowych zmalała, ale nadal priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom i samym kierowcom. Stąd pomysł budowy ronda, które może być zrealizowane dzięki rządowej dotacji.

Powrót