Aktualności

O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

03.09.2021

W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

Sesję otworzył Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, który poinformował radnych o porządku obrad. Brało w nich 24 z 27 radnych. Następnie głos zabrał starosta Waldemar Trelka, zapoznając zebranych z pracami Zarządu Powiatu od czasu czerwcowej sesji, a także o licznych zadaniach inwestycyjnych, które są obecnie prowadzone.

Wiele inwestycji w powiecie

– Do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach funduszu Polski Ład zgłosiliśmy przebudowę pięciu dróg powiatowych na terenie gmin Przytyk, Jastrzębia, Skaryszew, Wierzbica, Kowala. Spodziewamy się, że będzie również nabór jesienny. Przygotowaliśmy sześć kolejnych zadań drogowych, gdzie w większości są już gotowe lub kończy się opracowywać dokumentacje projektowe. Byłyby to przebudowy odcinków: Stara Błotnica – Jedlanka – Urbanów, ponad 3 kilometry, Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk, ponad 6 kilometrów, Wierzbica – Polany – Krzyżanowice, ponad 6,6 kilometra, Iłża – Rybiczyzna – Grabowiec, ponad 7 kilometrów, Zakrzew – Wolanów – Augustów, ponad 4,5 kilometra, Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała, ponad 2,5 kilometra – wyliczał starosta Waldemar Trelka. – W pilotażowym naborze nie składaliśmy wniosków na szpitale, ponieważ również mamy informacje o naborze dedykowanym tylko dla powiatowych placówek ochrony zdrowia. Trwają również remonty dróg powiatowych za ponad 4 miliony złotych w kilku kolejnych gminach.

Wsparcie służby zdrowia

Jak poinformował włodarz powiatu, w budżecie jest ponad 39,1 miliona złotych na realizację drugiego etapu budowy kolejnego budynku szpitala w Pionkach.

– Mamy już pozwolenie na budowę. Przetarg powinien być ogłoszony do końca sierpnia, a jego rozstrzygnięcie powinno potrwać do połowy października, a następnie wykonawca będzie mógł wejść na plac budowy. Zakończenie robót budowlanych drugiego pawilonu powinno być jesienią 2022 roku, a jego wyposażenie do grudnia 2022 roku. Jednocześnie kończy się budowa pierwszego budynku. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić w połowie października. Oprócz tego będzie zakupiony cyfrowy aparat RTG dla szpitala w Iłży, a to dzięki dotacji w wysokości 1,2 miliona złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Szpital w Pionkach otrzyma z kolei ponad 4,2 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa, dzięki czemu będzie możliwy zakup tomografu komputerowego i aparatu RTG – mówił Waldemar Trelka.

Trwają również prace remontowe oraz inwestycje w placówkach oświatowych w Pionkach, Iłży i Wierzbicy.

Podwyżki w szpitalach

Radni przyjęli jednogłośnie informacje dyrektorów szpitali powiatowych w Pionkach oraz Iłży o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku.

Radny Mirosław Ślifirczyk pytał zarządzające placówkami o wprowadzanie podwyżek dla personelu medycznego, które zgodnie z decyzją rządu miały być wypłacane od 1 lipca. – Nie ma natomiast podwyżek dla personelu niemedycznego, dlatego chciałbym wiedzieć czy jest to duży problem w naszych szpitalach i czy różnice w zarobkach nie powodują konfliktów wśród personelu? – pytał radny PSL.

Jak poinformowała Bernarda Dudek, dyrektor szpitala powiatowego w Pionkach, sytuacja jest trudna, a regulacja płac spowodowała duże różnice pomiędzy personelem medycznym a niemedycznym. W pionkowskim szpitalu jest potrzeba podwyższenia płac pracownikom administracji. – Wpływa bardzo wiele próśb od pracownikom o wyrównanie do siatki płac personelu medycznego. Podwyżki, choć nie w takiej wysokości, mają zostać wprowadzone od września – mówiła dyrektor Dudek.

Z kolei Joanna Pionka, pełniąca obowiązki dyrektora szpitala w Iłży, stwierdziła, że podwyżki dla personelu niemedycznego są już realizowane, w przeciwnym razie szpital borykałby się z brakiem przeszkolonych pracowników. – Problemem podstawowym jest natomiast brak wykwalifikowanych pielęgniarek oraz kadry lekarskiej. Od marca staram się o uzupełnienie kadry, aby można było odtworzyć wszystkie poradnie specjalistyczne, ale obecnie brak specjalistów, którzy dysponują wolnym czasem i mogą u nas pracować – dodała dyrektor Pionka.

Zmiany w szkolnictwie

Uaktualniono również statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ustalono nowy plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu. Zmiany były konieczne ze względu na podjęcie uchwał formalnie likwidujących Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Technikum w Chwałowicach. Powodem likwidacji był wieloletni brak naboru do tych placówek.

– Radni komisji edukacji jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany. Sieć szkół będzie dostosowana do aktualnego stanu demograficznego w powiecie – mówiła przewodnicząca komisji Marzena Murawska.

Oprócz tego radni przyjęli sprawozdania z działań melioracyjnych i innych, prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu radomskiego. Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że stan utrzymania rzek jest nadal niewystarczający, są miejsca, gdzie tworzą się zatory, a woda zalewa okoliczne łąki. Radny Marek Jarosz zaproponował, aby zorganizować spotkanie kierowników Wód Polskich ze wszystkich oddziałów w regionie, aby można było otrzymać szczegółowe informacje w sprawie podejmowanych działań.

Głośno o strefie ciszy

Radni procedowali również projekt uchwały w sprawie przywrócenia strefy ciszy na zbiorniku Jagodno w gminie Przytyk. Złożył go Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentujący grupę wędkarzy, zrzeszonych w radomskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Wędkarskiego.

Argumenty za jej utrzymaniem przedstawiał Antoni Chmura, prezes radomskiego PZW, który podtrzymywał wcześniejsze stanowisko wędkarzy, że wprowadzenie sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi naruszy cały ekosystem zalewu i spowoduje straty w rybach.

Z kolei Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk wskazywał na korzyści społeczno – ekonomiczne dla gminy i jej mieszkańców, związane z dopuszczeniem zbiornika do innych form rekreacji niż tylko wędkarstwo.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne jest wykonanie profesjonalnej analizy akustycznej, która ma dać odpowiedź na pytanie czy ruch spalinowych jednostek pływających przekracza ustalone normy hałasu czy też nie. Wyłoniona w przetargu certyfikowana firma badawcza z Kielc prowadzi tego rodzaju badania na zbiorniku Jagodno od połowy lipca. Na przeprowadzenie analizy ma 3 miesiące.

Ze względów formalno – prawnych Rada Powiatu nie mogła więc obecnie przyjąć projektu uchwały, przedstawionego przez wędkarzy. Za odrzuceniem projektu było 16 radnych, 4 było za, 2 wstrzymało się od głosu, a 2 nie brało udziału w głosowaniu.

Jak poinformował starosta, po przedstawieniu raportu z wynikami badań, wykonanych przez niezależną firmę, radni będą mogli podjąć decyzję w tej sprawie podczas jednej z jesiennych sesji.

Powrót