Aktualności

Oszczędzamy energię – kampania informacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

29.09.2022

Oszczędzanie energii służyć ma obniżeniu kosztów i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Może to oznaczać używanie mniejszej ilości energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła sieciowego lub jakiejkolwiek innej formy energii, którą otrzymujemy od dostawcy i za którą płacimy.

Oszczędzanie energii może być naprawdę bardzo proste. Aby zmniejszyć jej zużycie wystarczy wyłączać światła lub urządzenia elektryczne kiedy ich nie potrzebujemy, ograniczyć przepływ ciepła na termostacie w zimie i mniej intensywnie korzystać z klimatyzatora w lecie. Wystarczą małe gesty, abyśmy szybko zauważyli rezultaty takich oszczędności w naszych portfelach.  

Jak mogę oszczędzać energię w domu?

Poniżej przedstawiamy kilkanaście dobrych praktyk, które przyczynią się do zmniejszenia zużycie energii w naszych domach. Zostały one podzielone na dwie kategorie: inwestycyjne, tzn. wymagające poniesienia nakładów finansowych oraz nieinwestycyjnie, czyli takich które zmieniają naszą świadomość i zachowanie.

Inwestycyjne

 • Wykonanie audytu energetycznego budynku.
 • Wykonanie termomodernizacji budynku.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych i innych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Montaż oświetlenia i sprzętu energooszczędnego.
 • Zakup sprzętu o wyższych klasach energetycznych.
 • Sprawdzenie stanu okien i ich uszczelnienie.

Nieinwestycyjnie

 • Wybór najkorzystniejszej oferty usług dostarczania energii elektrycznej.
 • Korzystanie z oświetlenia punktowego, gdy jest to możliwe.
 • Ustawianie klimatyzacji na temperaturę nie mniejszą niż 25 st. Celsjusza.
 • Ustawianie ogrzewania na temperaturę nie wyższą niż 19 st. Celsjusza.
 • Odsłonięcie i odpowietrzenie grzejników.
 • Korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta (według instrukcji).
 • Niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania.
 • Wyłączanie zasilaczy i odłączanie ładowarek po zakończeniu pracy.
 • Wyłączanie światła w pomieszczeniach w momencie wyjścia.
 • Krótkie i intensywne wietrzenie pomieszczeń przed uruchomieniem ogrzewania.
 • Zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji/ogrzewaniu.
 • Maksymalne wykorzystanie oświetlania światłem dziennym.
 • Maksymalne odsłonięcie okien w dzień, w nocy wykorzystanie żaluzji, zasłon lub okiennic do ich zasłonięcia.
 • Zamykanie drzwi i okien na klatkach schodowych, w piwnicach czy suszarniach.
 • Stosowanie ustawień trybu oszczędzania energii w laptopie/komputerze.
 • Ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie.
 • Wyłączanie lodówek, przy dłuższej nieobecności w domu.
 • Korzystanie tylko z takiej ilości ciepłej wody użytkowej jaka jest potrzebna.
 • Rezygnacja z długich kąpieli w wannie na rzecz szybkiego prysznica.

Jak oszczędzić na ogrzewaniu?

 • Kluczową kwestią w sezonie grzewczym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach – możliwie jak najniższej w jakiej czujemy się komfortowo. Warto zwrócić uwagę na odpowiednio ciepły ubiór. Obniżenie temperatury jest szczególnie zasadne na noc – niższa temperatura wspomaga jakość snu i poprawia stan naszego zdrowia.
 • Przed każdym planowanym wietrzeniem dobrą praktyką jest wyłączenie grzejników – najlepiej jest zakręcić zawory na ok. 10 minut wcześniej. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych strat ciepła, a także obniżmy rachunki. Podczas chłodnych dni lepiej wietrzyć krótko a intensywnie – energia cieplna zakumulowana w ścianach, podłodze, stropie czy meblach szybko przywróci nam dawny komfort termiczny. Nie należy doprowadzać do zbytniego wychłodzenia pomieszania, spowoduje to zwiększony pobór ciepła przy uruchomieniu ogrzewania, a tym samym większe koszty. Zamiast uchylenia okna należy otworzyć ja na oścież na kilka minut, oczywiście przy wyłączonych grzejnikach.
 • Mając na uwadze ze każde okno zużywa się pod wpływem warunków atmosferycznych, oraz normalnego użytkowania, warto sprawdzić ich stan. Należy zweryfikować uszczelnienie okien – najprostszą metoda jest sprawdzenie na skórze dłoni przeciągu wydobywającego się z granicy między ościeżnicą a skrzydłem lub między framugą a futryną. W przypadku zidentyfikowania przeciągu należy uszczelnić okno wykorzystując np. taśmą uszczelniającą, bądź wymienić uszczelkę okienną.  Okna należy również regulować – systematyczna regulacja pozwoli zapobiec zjawisku „opadania” skrzydeł okiennych oraz umożliwi kontrolowanie ilości powietrza, które dostaje się do pomieszczenia przez okno. Jeżeli posiadasz zdolności do majsterkowania – można zająć się tym samemu bądź zlecić to profesjonalnej firmie.
 • Warto zadbać o możliwie efektywne wykorzystanie potencjału użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenie. Zastawianie grzejników meblami lub zasłanianie ich zasłonami i firankami ogranicza ilość energii, która jest dostarczana do pomieszczeń. Grzejniki należy również odpowietrzyć. W czasie słonecznych dni warto odsłonić okna, pozwalając by promienie  słoneczne w naturalny sposób ogrzały pomieszczenie. Na noc zaś należy wykorzystać zamontowane żaluzje, zasłony lub okiennice, które zasłaniając okna, zapobiegają zbędnym utratom ciepła.
 • W przypadku ciepłej wody użytkowej zasady są proste – nie wykorzystujemy jeśli nie potrzebujemy. Wodę, zwłaszcza ciepłą, można zakręcić na czas mycia zębów czy naczyń. Do spłukiwania należy wykorzystywać w jak największym stopniu wodę zimną. Zasadne jest również ograniczenie czasu spędzanego pod prysznicem, a także rezygnacja z długich kąpieli w wannie.
 • Na czas, w którym nie ma nikogo w domu, warto przykręcić ogrzewanie (nie wyłączając całkowicie). Przez wiele godzin obecności poza domem spowodowanej edukacją bądź pracą, ciepło jest niewykorzystywane.
 • Obniżyć zużycie energii, a w konsekwencji koszty, można również poprzez dbałość o stosowną obsługę części wspólnych. Należy pamiętać o zamykaniu drzwi i okien na klatkach schodowych, w piwnicach czy suszarniach.

Jak oszczędzać w biurze?

Katalog działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii jest bardzo szeroki. Do istotnych działań w tym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

 • wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków;
 • modernizację lub wymianę oświetlenia;
 • zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;
 • wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;
 • nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • realizacja przedsięwzięć – termomodernizacyjnych i niskoemisyjnych;
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS;
 • edukowanie i dzielenie się dobrymi praktykami;
 • audyt energetyczny budynku;
 • termomodernizacja budynku;
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;
 • montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%);
 • montaż baterii kompensacyjnych (dzięki czemu nie płacimy kar za energię pojemnościową);
 • zakup sprzętu z wyższymi klasami energetycznymi (np. komputery i laptopy, nowoczesna serwerownia, windy);
 • automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);
 • podział oświetlenia na strefy;
 • zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu;
 • wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;
 • korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;
 • niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;
 • ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;
 • wyłączanie przedłużaczy i ładowarek;
 • drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo;
 • korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego;
 • wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;
 • ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie;
 • wyłączanie lodówek przed planowaną dłuższą nieobecnością;
 • gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;
 • malowanie pomieszczeń na jasne kolory;
 • porównywanie i wybór najkorzystniejszej oferty firm dostarczających prąd.
Powrót