Aktualności

Październik kolejnym miesiącem spadku bezrobocia w Powiecie Radomskim i Radomiu

09.11.2022

Liczba osób bez pracy systematycznie maleje od początku 2022 roku. O 2287 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych od początku roku w Radomiu i Powiecie Radomskim.

Na koniec października 15.056 osób było zarejestrowanych jako bezrobotne, to o 383 mniej niż we wrześniu. 1.676 osób nabyło status bezrobotnego.

Żaden radomski pracodawca nie zgłosił zwolnień grupowych.

2.059 osób wyłączono z ewidencji, w tym:

  • 970 osób podjęło pracę.
  • staż u pracodawcy rozpoczęło 95 osób,
  • szkolenie rozpoczęło 86 osób,
  • 108 osób wyrejestrowano z powodu odmowy pracy lub innej formy pomocy
  • 463 osoby wyrejestrowano z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
  • dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 145 osób,

Pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 663 wolne miejsca pracy, w tym:

  • 165 miejsc dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego, czyli finansowanego przez urząd pracy
  • 577 dotyczyło zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • 32 miejsc było skierowane do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

,,Bezrobocie w Radomiu i powiecie radomskim systematycznie maleje. Październik był kolejnym miesiącem spadku liczby bezrobotnych – mówi Sebastian Murawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. – Wśród tych, którzy się wyrejestrowali w ubiegłym miesiącu – prawie tysiąc podjęło zatrudnienie. A spośród 663 zgłoszonych wolnych miejsc pracy, nadal jest w czym wybierać: ponad 300 z nich było aktualnych pod koniec ubiegłego miesiąca.

Nie maleje zainteresowanie stażami i szkoleniami. Od początku roku urząd sfinansował staże ponad tysiąca osób i szkolenia dla blisko 400.

Wiele pytań dotyczy zwolnień pracowników. O zamiarze zwolnień grupowych 43 osób poinformowały 3 firmy, które mają siedzibę poza obszarem funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, ale prowadzą działalność w Radomiu lub zatrudniają mieszkańców Radomia. Natomiast żaden z radomskich pracodawców nie zgłosił zamiaru zwolnień grupowych.

– Na koniec dodajmy, że urząd nadal dysponuje środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu np. dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy czy otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego zachęcamy do składania wniosków.’’ – podsumowuje dyrektor Sebastian Murawski.

Sebastian Murawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec września 2022 r.

Polska -5,1% ( wzrost o 0,3%)

województwo mazowieckie – 4,2% ( bez zmian )

Radom – 9,3% ( wzrost o 0,1%)

powiat radomski – 17,3 ( wzrost o 3,2%)

Powrót