Aktualności

Podsumowanie 2021 roku w Powiecie Radomskim. Jakie były najważniejsze inwestycje?

03.01.2022

Miniony już rok 2021 to czas wielu zmian na plus w Powiecie Radomskim. Najważniejsze obszary inwestycyjne to: drogi, służba zdrowie, edukacja i opieka społeczna. W sumie na inwestycje z budżetu powiatu wydano ponad 75 milionów złotych, z czego znaczna część pochodziła z rozmaitych dofinansowań, przede wszystkim programów rządowych.

– Dotrzymaliśmy słowa danego mieszkańcom i oddaliśmy do użytku nowoczesny pawilon zabiegowy szpitala powiatowego w Pionkach. Zbudowaliśmy go w rok i trzy miesiące, a warto przypomnieć, że o jego budowie mówiło się od 20 lat. – mówi Waldemar Trelka – starosta radomski.

Inwestycje w służbie zdrowia

Budowa i wyposażenie pawilonu zabiegowego szpitala w Pionkach w nowoczesny sprzęt kosztowały w sumie ponad 26,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze źródeł rządowych wyniosło ponad 10,4 miliona złotych.

Jednocześnie ponad 11 milionów złotych przeznaczono na remonty, inwestycje oraz zakupy sprzętu dla szpitala powiatowego w Iłży. Łącznie, w latach 2019 – 2021 zrealizowano tam inwestycje za 17 milionów złotych, z czego 7 to środki pozyskane spoza budżetu powiatu.

Inwestycje drogowe

Przebudowano i wyremontowano ponad 21 kilometrów dróg powiatowych, za ponad 38,6 miliona złotych, a wraz z nimi powstawały również ścieżki rowerowe i chodniki. To na przykład ulice Spacerowa i Polna wraz z mostem na Zagożdżonce w Pionkach, a także odcinki w gminach: Gózd, Iłża, Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, czy Skaryszew.

Inwestycje w edukacji i opiece społecznej

Największą inwestycją edukacyjną była przebudowa budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach (około 6 milionów złotych, z czego 4,5 miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rozpoczęła się również budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach (ok. 5,4 mln złotych z dofinansowaniem ponad 2,5 miliona z rządowego programu Sportowa Polska).

W Krzyżanowicach powstaje z kolei pierwsze w powiecie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla seniorów i osób przewlekle chorych (dotacja wojewody mazowieckiego to blisko 3 miliony złotych, a wkład powiatu to ok. 1,3 miliona).

ROK 2021 W POWIECIE RADOMSKIM W LICZBACH

1778 uczniów uczęszczało do 6 szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Radomski.

286 nauczycieli pracuje w szkołach powiatowych, z czego 10 zdało w 2021 roku egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

4 uczniów zostało laureatami lub uzyskało wyróżnienia w konkursach międzynarodowych. Największy sukces odniósł Maksymilian Paczyński z Liceum Ogólnokształcącego w Iłży, który zaprojektował i wykonał system informatyczny FATIK, pomagający wykrywać zmęczenie kierowców oraz zarządzać ich czasem pracy. Został on nagrodzony w światowym konkursie AI Global Impact Festival, ogłoszonym przez firmę Intel.

34 jednostki pływające o długości do 24 metrów zarejestrowano w ramach ogólnopolskiego rejestru jednostek morskich i śródlądowych w systemie Reja24.

305 kart wędkarskich wydano dla osób, które złożyły z pozytywnym wynikiem egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.

3131 pacjentów przyjął na oddziały szpital powiatowy w Iłży, kolejne 13 732 osób w poradniach specjalistycznych oraz 1781 przypadków w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

2713 pacjentów przyjął na oddziały szpital powiatowy w Pionkach, kolejne 36 278 osób w poradniach specjalistycznych oraz 2318 osób w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

393 prace plastyczne ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu nadesłano do dorocznych konkursów plastycznych w ramach programu Bezpieczny Powiat Radomski 2021.

40 000 mieszkańców obsłużył Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

15 893 pojazdy wpisano do ewidencji, z czego: 9151 pojazdów używanych zakupionych w kraju, 5958 sprowadzonych z zagranicy, a 730 nowych z salonu.

11 100 samochodów osobowych zostało zarejestrowanych w Powiecie Radomskim w 2021 roku, a także: 1455 samochodów ciężarowych, 856 motocykli, 357 motorowerów oraz 2125 pozostałych pojazdów (przyczepy, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze itp.).

7454 pojazdów zarejestrowanych było zasilanych olejem napędowym, 7401 zasilanych benzyną oraz 20 pojazdów o zasilaniu czysto elektrycznym.

Powrót