Aktualności

Program Wzajemnie Potrzebni – bezpłatne webinaria informacyjne

28.02.2023

W ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz gmin do konsultacji w formie 4 bezpłatnych webinariów edukacyjno-informacyjnych o prowadzonym otwartym konkursie. Poprowadzą je przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Operator Konkursu, czyli Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides z Lublina.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • tematyka zadania publicznego, w tym możliwości finansowania Społecznej Agencji Najmu, oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji
    i usług społecznych;
  • zasady i tryb składania ofert.

Miejsce webinariów: online – Platforma ZOOM.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na webinarium, otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informacje o dostępie na platformę ZOOM.

Terminy webinariów:
01.03.2023r. o godz. 14:00
02.03.2023r. o godz. 14:00
07.03.2023r. o godz. 14:00
09.03.2023r. o godz. 13:00

Celem konkursu jest wyłonienie ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Całkowity budżet otwartego konkursu ofert wynosi 18 mln zł, a w ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4,5 mln zł.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/zaproszenie-na-webinary/.

Więcej o konkursie na stronie: https://wzajemniepotrzebni.pl/

Powrót