Aktualności

Radni debatowali nad bezpieczeństwem. Przekazano też nieodpłatnie budynki dla planowanej szkoły wyższej w Pionkach

25.04.2023

Kwietniowa sesja Rady Powiatu zgromadziła 24 radnych, którzy przyjęli szereg uchwał, w tym najważniejszą – o nieodpłatnym przekazaniu budynków na rzecz planowanej Państwowej Uczelni Zawodowej w Pionkach.

Obrady prowadził Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu. Radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa, przedstawione przez przedstawicieli komendantów miejskich policji oraz straży pożarnej, jak również Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Radom, reprezentowanego przez druha Pawła Tuzinka.

Dobra współpraca z policją

Według danych statystycznych, gromadzonych w policyjnych bazach danych, na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu w 2022 roku wszczęto 7346 postępowań ogółem o przestępstwa zaistniałe w tym okresie. Było to o 202 postępowań więcej niż w roku poprzednim (wskaźnik dynamiki 102,8 %). Ustalono 842 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, w tym 286 podejrzanych ujętych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. W 2022 roku wszczęto 1885, zaś w 2021 roku 1801 postępowań o przestępstwa, zaistniałe na terenie gmin powiatu radomskiego, tj. o 84 postępowania więcej niż w 2021 roku (wskaźnik dynamiki – 104,7 %). Rosnącą dynamikę  postępowań wszczętych  zanotowano w Komisariacie Policji w Jedlińsku, Komisariacie Policji w Pionkach, Komisariacie Policji w Zakrzewie oraz Posterunku Policji w Kowali. W pozostałych komisariatach pozamiejskich i posterunkach Policji odnotowano spadek postępowań wszczętych.

Policjanci współpracowali również ze Starostwem Powiatowym w ramach takich projektów, jak chociażby: Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi pod patronatem Starosty Radomskiego, zorganizowane wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Nikt nie jest na sprzedaż”. Przeprowadzono również konkurs „Uzależnienie ogranicza TWOJĄ wolność”, który dotyczył przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom, a także konkurs na Najpopularniejszego Dzielnicowego 2022 roku. Łącznie w spotkaniach profilaktyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu, w których udział wzięło ponad 13850 osób. Starostwo Powiatowe w Radomiu dofinansowało m.in. zakup psa służbowego wraz ze specjalistyczną obrożą GPS dla Komendy Miejskiej Policji na łączną kwotę 12,9 tysiąca złotych oraz 30 tysięcy na zakup radiowozu.

– Jeszcze raz chciałem podziękować za zrozumienie i ogromne wsparcie ze strony radnych i władz powiatu, a w imieniu pana komendanta Konrada Krakowiaka dziękuję nie tylko za wsparcie materialne, ale również wspólne projekty profilaktyczne. Planujemy rozbudowę struktur policji w powiecie, trwają prace nad utworzeniem posterunku w Goździe, gdzie służbę będzie pełnić 8 policjantów – zapowiedział kom. Paweł Lenarcik, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

– Kierujemy podobne podziękowania w stronę pana komendanta i wszystkich policjantów, bardzo cenimy tę współpracę, trudno nie zauważyć, że uczestniczycie państwo we wszystkich naszych działaniach profilaktycznych, głównie do dzieci i młodzieży. Trzeba podziękować za codzienną, sumienną pracę, której efekty są wysoko oceniane – dodał wicestarosta Krzysztof Kozera.

– W imieniu całej Rady chcę podziękować policji za wspólną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu radomskiego – podsumował przewodniczący Krzysztof Murawski.

Strażacy ze wsparciem powiatu

W 2022 roku strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Radomia i powiatu radomskiego interweniowali łącznie 5330 razy. Było to o 429 zdarzeń więcej niż w 2021 roku. Przez ostatni rok liczba pożarów i alarmów fałszywych uległa zwiększeniu, natomiast odnotowano mniej tzw. miejscowych zagrożeń w stosunku do roku poprzedniego.

Co ważne, Komenda Miejska PSP w Radomiu otrzymała specjalistyczny dron, przekazany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Sprzęt posiada wysokiej jakości kamery: termowizyjną, szerokokątną oraz kamerę z zoomem optycznym, a także dalmierzem laserowym o zasięgu 1,2 km, co pozwala na dokładne określenie pozycji obiektów, szybkie określanie powierzchni np. palących się traw, czy odległości od czoła pożaru lub osób, które widzi operator drona. Warto dodać, że w 2022 roku radomskie starostwo przekazało Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu łącznie 160 tys. złotych, z czego większość stanowiła dotację na zakup ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego.

Jak zauważyli autorzy raportu, ze względu na znaczne oddalenie miasta i gminy Iłża od najbliższej jednostki ratowniczo – gaśniczej, należy kontynuować działania w celu powstania i uruchomienia takowej w mieście Iłża. Odległość między jednostką w Radomiu a najdalej wysuniętą miejscowością gminy Iłża wynosi 40 km, a średni czas dojazdu wynosi w przybliżeniu 35 minut. Z kolei do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego konieczne będzie włączenie do jednostek OSP Jaroszki i OSP Młodocin Większy ze względu na bliską lokalizację cywilnego portu lotniczego w Radomiu.

– W imieniu st. bryg. Bartosza Musiała serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę i wsparcie. Główną ideą straży pożarnej jest niesienie pomocy w każdych warunkach. Na 5330 zdarzeń w ubiegłym roku, nie było takiego przypadku, abyśmy nie byli na miejscu niosąc pomoc, choć oczywiście najczęściej jako pierwsi byli tam druhowie z jednostek OSP- mówił st. kpt. Piotr Chłopicki, reprezentujący komendanta radomskich strażaków.

– Mamy 12 oddziałów i 89 jednostek OSP na terenie powiatu radomskiego, z czego 26 prowadzi młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ważna jest oczywiście państwa pomoc finansowa i merytoryczna, dzięki czemu możemy realizować wszystkie zadania, jakie sobie stawiamy. Wojna na Ukrainie spowodowała, że rozpoczęliśmy bardzo mocną pomoc uchodźcom i strażakom walczącym na froncie. Były zbiórki sprzętu, organizowane przez państwową i ochotniczą straż pożarną, pomoc ta dotarła do naszych przyjaciół na Ukrainie. Otrzymaliśmy od podziękowanie od pana starosty i radnych, byłem również na spotkaniu z parą prezydencką, gdzie również dziękowano jednostkom OSP z powiatu radomskiego za pomoc i wsparcie dla Ukrainy – powiedział druh Paweł Tuzinek, prezes zarządu Związku Powiatowego ZOSP.

Przekazanie budynków dla uczelni w Pionkach

Rada Powiatu wyraziła też wstępną wolę przeniesienia prawa własności budynków przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach, jako darowizny na rzecz Państwowej Uczelni Zawodowej im. Sługi Bożego Roberta Schumana z siedzibą w Pionkach po jej utworzeniu. Darowizna miałaby nastąpić na cel publiczny związany z zapewnieniem pomieszczeń dla tworzonej Państwowej Uczelni Zawodowej z siedzibą w Pionkach. Zawarcie umowy nastąpi po uprzednim podjęciu przez Radę Powiatu w Radomiu, ostatecznej uchwały w tej sprawie. 

Radni przyjęli również tego dnia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2022 roku. Dokonali również niezbędnych zmian w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej.

Transmisja z obrad Rady Powiatu w Radomiu
(kliknij w obrazek poniżej)

Powrót