Aktualności

Rodzina jest wielką siłą. Sympozjum środowisk pomocy społecznej w PIK

29.11.2021

W Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży odbyło się sympozjum podsumowujące kilkumiesięczny projekt „Niepełnosprawność psychiczna – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością psychiczną przez powiat radomski”.

W Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży odbyło się sympozjum, w trakcie którego podsumowano kilkumiesięczny projekt „Niepełnosprawność psychiczna – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością psychiczną przez powiat radomski”. Realizacja projektu odbywała się w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020 – 2022. Badania – sfinansowane zostały ze środków Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Realizatorem projektu była Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

– Przede wszystkim gratuluję dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach dr Jolancie Borek za pomysł i zaangażowanie w realizację projektu, który na pewno zwiększy nasze możliwości w zakresie diagnozowania potrzeb powiatu u osób chorych psychicznie i z  niepełnosprawnością intelektualną – powiedział podczas inauguracji sympozjum Waldemar Trelka – starosta radomski.

Wyróżnieni w konkursach

Zanim jednak przystąpiono do dyskusji panelowej, rozstrzygnięte zostały wyniki dwóch konkursów dla uczniów szkół podstawowych i średnich – plastyczny „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna – inni a tacy sami”.

W konkursie plastycznym pierwsze miejsca zajęła Agnieszka Wziątek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, drugie Maja Rozwadowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim a trzecie Adrian Zielonka z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Jury konkursu przyznało również cztery wyróżnienia: Zuzanna Gołda  – Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim, Maja Zielonka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim, Natalia Konopska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Seredzicach, Piotr Zawisza – Publiczna Szkoła Podstawowa w im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. W konkursie wiedzy o pierwsze miejsce konkurowała Aleksandra Celuch oraz Kamil Wróbel z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Iłży, a o trzecie miejsce rywalizacja toczyła się pomiędzy Julią Wrześniak z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach z Pauliną Fajdek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Decyzją komisji konkursowej ostatecznie pierwsze miejsce przypadło w udziale Kamili Wróbel, drugie miejsce zajęła Aleksandra Celuch a trzecie Paulina Fajdek.

Chcemy pomagać wszystkim

– Rozpoczynamy budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Okazało się, bowiem, że powiecie istnieje ogromna potrzeba na taką placówkę a potrzeby są kilkakrotnie większe niż nasze możliwości – mówił dalej starosta Waldemar Trelka. Podkreślił, że zarówno samorząd powiatowy, jak też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które reprezentuje dyrektor Halina Janiszek – Stajniak, aktywnie współpracują ze wszystkimi placówkami i instytucjami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi i na pewno nikt, kto potrzebuje wsparcia nie zostanie bez pomocy.

– Bez rzetelnej diagnozy trudno rozwiązywać problemy osób, które mają różne deficyty. Dlatego realizacja tego projektu była tak ważna, aby jeszcze bardziej zdiagnozować potrzeby powiatu w tym zakresie i wsłuchać się w głos osób, które potrzebują wsparcia – mówiła z kolei Halina Janiszek – Stajniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Projekt, który pomógł ludziom

Celem wielomiesięcznego projektu „Niepełnosprawność psychiczna – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością psychiczną przez powiat radomski.” realizowanego od pierwszego kwietnia tego roku do końca listopada była między innymi diagnoza warunków życia, problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyrównywania szans życiowych, holistyczne wsparcie członków wskazanych zbiorowości w środowisku miejsca ich zamieszkania oparte na współpracy lokalnej administracji publicznej, czy też promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną – poszerzenie wiedzy pracodawców.

– W różnych placówkach na przykład terapii zajęciowej uczestnicy są w określonych godzinach. Ale później w domu cieszą się z tego uczestnictwa w swoich domach. Tą radością dzielą się z pozostałymi domownikami. Mówią, czym się dziś zajmowali, mówią o swoich kolegach i koleżankach z placówek i to jest ta wartość dodana, że osoby niepełnosprawne funkcjonują w różnych środowiskach – mówił z kolei ksiądz Paweł Bukała, proboszcz parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach. – Musimy mieć również świadomość, że nie można wszystkiego scedować tylko na placówki, czy tylko na rodziców. To musi być wzajemna współpraca, pomoc i wzajemne wsparcie. Dlatego potrzebne są takie programy, ale również i takie spotkania jak dziś, które służą wymianie doświadczeń i podsumowaniu celów i założeń realizowanego programu – mówił dalej ksiądz proboszcz.

W ramach zrealizowanego programu opracowano i przygotowano do publikacji raport z badań „Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim- pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”. Warunki życia, potrzeby, problemy i możliwości ich rozwiązania. (III-X 2021), opracowano i udostępniono w wersji elektronicznej poradnika  na temat dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych psychicznie (i intelektualnie) (VI-X 2021), uruchomiono punkt poradniczo-doradczego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (i intelektualną) a także przeprowadzono kilkanaście pogadanek promujących wśród uczniów i kadry szkół podstawowych i średnich – zachowania służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna- inni a tacy sami”.

– Zapewne dla wielu Kościół i wiara są pewnym punktem odniesienia. Zmagając się z własnymi problemami w Kościele znajdziemy wyciszenie i zrozumienie – powiedziała dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach dr Jolanta Borek. – Sama jestem mamą dorosłej już osoby niepełnosprawnej intelektualnie, a więc mam doświadczenie i wiedzę zarówno z zakresu terapii, jak i opieki nad taką osobą – mówiła dalej dyrektor Jolanta Borek. Podkreśliła jednocześnie, że często brak domowej opieki nad osobą niepełnosprawną nie wynika ze złej woli, lecz braku technicznych i fizycznych możliwości.

– Opieka nad osobą niepełnosprawną to ciężka praca, która wymaga pełnego zaangażowania, ale i wiedzy – podkreśliła dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Wspólnota bez podziałów

Z kolei dr Maria Gagacka z Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podkreśliła, że nie można dzielić mieszkańców gminy na pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

– Tak trochę tak jakby podzielić wspólnotę samorządową na osoby zielonookie i niebieskookie. Tak nie można postępować – mówiła dr Maria Gagacka. Zdaniem prelegentki podstawowym zadaniem gminy jest budowanie wspólnoty.

– Należy szukać wszystkiego, co nas łączy. Każdy powinien robić nie tylko to co do niego należy, ale również wychodzić poza wygodne i utarte dla nas granice – kontynuowała swą wypowiedź Maria Gagacka.

W sympozjum podsumowującym projekt „Niepełnosprawność psychiczna – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością psychiczną przez powiat radomski”, które zorganizowane zostało w Powiatowym Instytucie Kultury wzięło udział kilkadziesiąt osób z terenu Powiatu Radomskiego. Obecni byli między innymi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych a także dyrektorzy i kierownicy ośrodków terapii, czy domów pomocy społecznej.

Powrót