Trwają konsultacje projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 roku

W dniach 26 listopada - 9 grudnia 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 roku. Czekamy na uwagi i wnioski mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, czy jednostek samorządu terytorialnego.Zgodnie z Uchwałą nr 310/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 roku zapraszamy mieszkańców Powiatu Radomskiego, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Radomskiego i ich związki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ich organizacje oraz inne zainteresowane instytucje do zapoznania się z projektem.


Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu (do pobrania poniżej) w terminie od 26 listopada 2021 r. do 09 grudnia 2021 r.

Wypełniony Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji (do pobrania poniżej) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@spradom.eu.


Do pobrania

Nadleśnictwo Marcule

Nadleśnictwo Marcule

Nadleśnictwo Marcule sprawuje zarząd nad lasami na terenie województwa mazowieckiego, obejmując swym zasięgiem teren trzech powiatów (lipski, radomski oraz zwoleński)...

Więcej

Zamek w Iłży

Ruiny gotycko-renesansowego zamku biskupów krakowskich budowanego prawdopodobnie w latach 1326-1347 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Grota. Przebudowany w połowie XVI...

Więcej
Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Bardzicach

Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Bardzicach

Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Bardzicach. Świątynia została wzniesiona w latach 1771 - 1773 w Białobrzegach przez podkomorzego czerskiego Pawła Boskiego. W 1957...

Więcej