Aktualności

Rządowy program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej może ruszyć w powiecie radomskim. Celem mieszkania z niskim czynszem

09.03.2023

W czwartek, 9 marca w Starostwie Powiatowym w Radomiu rozmawiano o powołaniu spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w powiecie radomskim. To nowy rządowy program partnerski, skierowany do samorządów, którego realizacją zajmuje się Krajowy Zasób Nieruchomości. Rządowo – samorządowe spółki SIM realizują budownictwo społeczne. Nie budują dla zysku, ale dla poprawy warunków mieszkaniowych tych osób, które nie mają szans na długoletni kredyt hipoteczny.

– Samorząd Powiatu Radomskiego jest gotowy do wejścia w spółkę SIM, ponieważ dysponuje terenami inwestycyjnymi między innymi w mieście Pionki czy gminach Jedlińsk lub Wierzbica. W samych Pionkach jest to ponad 7 hektarów terenu, który może być przeznaczony między innymi pod budownictwo mieszkaniowe. Podczas dzisiejszego spotkania zainteresowanie przystąpieniem do programu wyraziło wstępnie 10 z 13 miast i gmin powiatu. W ten sposób możemy wspólnie powołać spółkę, która będzie realizowała budowę bloków mieszkalnych o wysokim standardzie lub budynków w zabudowie szeregowej. Będzie to impuls rozwojowy dla gmin, ponieważ w ślad za mieszkaniami przychodzą kolejne inwestycje, a za tym idą nowe miejsca pracy – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Krajowy Zasób Nieruchomości to instytucja non-profit, której misją jest wspieranie społecznego budownictwa czynszowego z opcją wykupu. Przejmuje nieruchomości Skarbu Państwa i innych właścicieli państwowych, aby następnie przeznaczać je pod inwestycje mieszkaniowe. Wraz z samorządami zakłada Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

– Każdy samorząd może wejść w ten program niejako z marszu dlatego, że niczego nie musi mieć zaprojektowanego w budżecie, nie musi mieć żadnych środków zabezpieczonych na to, ażeby stworzyć lub wejść w taką spółkę. Każdy samorząd otrzymuje od rządu za naszym pośrednictwem 3 miliony złotych na objęcie udziałów w nowo tworzonym SIM-ie. Przychodząc do już istniejącego SIM-u, gmina czy miasto również otrzymuje takie środki – wyjaśnia Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Mieszkania w SIM dedykowane są w szczególności: osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale wciąż są w stanie regularnie opłacać czynsz; osobom, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny; osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

W tej sytuacji kredyt zaciągany przez SIM zwalnia przyszłych najemców z przyjęcia tego nieosiągalnego dla nich warunku i umożliwia im realnie myśleć o własnym mieszkaniu z umiarkowanym czynszem. W czynszu tym zawarta będzie też spłata kredytu. Tym samym po okresie jej spłaty (około 20-30 lat) możliwym będzie dojście do własności.

– W ciągu roku założyliśmy we współpracy z samorządami właśnie, z 350 gminami, 30 spółek SIM, w drodze mamy kolejnych 30 i rozmawiamy z ponad 400 samorządami. Myślę, że w tym roku podwoimy ilość założonych SIM. Obecnie docieramy do co trzeciego samorządu w Polsce, a docelowo maksymalnie uważamy, że mógłby to być co drugi samorząd – dodaje prezes Arkadiusz Urban.

Więcej o programie SIM na stronie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Powrót