Aktualności

Sąd nie przywrócił Józefa Bakuły na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

26.08.2022
PUP Radom

W czwartek, 25 sierpnia 2022 roku przed Sądem Rejonowym w Radomiu zapadł wyrok z sprawie z powództwa Józefa Bakuły przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radomiu o przywrócenie do pracy i wysokie odszkodowanie. Skład orzekający uznał za niezasadne przywrócenie go do pracy na stanowisku dyrektora i nie zasądził na jego rzecz odszkodowania za cały okres pozostawania bez pracy.

Wśród zarzutów stawianych byłemu dyrektorowi PUP w Radomiu, znalazło się m.in. niewprowadzenie kontroli zarządczej, co stanowiło poważne naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie wykonywanie wydawanych mu poleceń, co w konsekwencji doprowadziło do paraliżu działań, związanych z realizacją Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców, a także nieuzasadniona i nie mająca oparcia w faktach krytyka medialna przełożonego.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy w Radomiu w pełni uznał za zasadne zarzuty i przyczyny wskazane przez starostę radomskiego w dokumencie rozwiązującym umowę o pracę z Józefem Bakułą. Starosta uważa, że odwołanie ze stanowiska było w interesie zarówno samego urzędu i jego klientów, przede wszystkim przedsiębiorców. W ocenie sądu właściwszym trybem rozwiązania stosunku pracy byłoby zwykłe wypowiedzenie, jednak w opinii starosty skala naruszeń byłego dyrektora wymagała zdecydowanego i natychmiastowego działania.

– Sąd uznał za zasadne wszystkie podnoszone zarzuty wobec byłego dyrektora Józefa Bakuły i w związku z tym nie przywrócił go do pracy na tym stanowisku. Sąd podzielił również moją argumentację dotyczącą przyczyn i powodów zwolnienia, zwłaszcza w kwestii udowodnionej opieszałości w realizacji Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców. Podejmując decyzję o natychmiastowym zwolnieniu dyrektora działałem przede wszystkim w interesie mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego. Mówiłem wtedy: „nie szkoda dyrektorów, gdy płoną firmy”. Teraz potwierdził to również sąd – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Wypowiedź starosty radomskiego

Powrót