Aktualności

Spadła liczba bezrobotnych w powiecie radomskim! Padł rekord ofert pracy

24.01.2023

O blisko 1900 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w Radomiu i powiecie radomskim, w stosunku do sytuacji sprzed roku. Mimo obaw związanych z inflacją i napływem uchodźców, Powiatowy Urząd Pracy zanotował rekordową liczbę ofert pracy.

Na koniec grudnia 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu odnotował 15 tys.472 bezrobotnych, to 1871 osób mniej niż w grudniu 2021 roku.
10 tys. 681 osób podjęło pracę, w tym 1805 skorzystało ze wsparcia urzędu ( prace subsydiowane ). PUP wydał na nie 53 mln zł.
7687 – tyle wolnych miejsc pracy zgłosili pracodawcy. Dla porównania w 2021 r.– 6820.
Żaden zakład pracy z obszaru działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu nie zgłosił zwolnień grupowych w ub. roku. O zamiarze zwolnień 43 osób poinformowały 3 firmy spoza obszaru działalności urzędu.

– Podsumowując 2022 rok należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze bezrobocie nadal spadało, podobnie jak w 2021 roku – mówi Sebastian Murawski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. – Drugą bardzo ważną sprawą była większa, o blisko 900, liczba zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy. Miniony rok był także wyzwaniem dla urzędów pracy, ze względu na napływ uchodźców z Ukrainy. Ale nie sprawdziły się obawy, dotyczące tego, że zabiorą oni pracę Polakom. Około 1800 obywateli Ukrainy wypełniło w regionie radomskim niedobory kadrowe zgłaszane przez pracodawców. PUP w Radomiu od początku bardzo aktywnie włączył się także w szeroko pojętą pomoc uchodźcom. W ramach Powiatowego Centrum Koordynacji przy Starostwie Powiatowym w Radomiu, szukaliśmy dla nich mieszkań, organizowaliśmy transport oraz pomoc rzeczową – podsumowuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Sebastian Murawski, dyrektor PUP w Radomiu

Cudzoziemcy
W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zalegalizował pracę 13 474 obywateli 6 państw: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii.
W tej liczbie jest 11 459 obywateli Ukrainy. 1800 z nich podjęło legalną pracę w regionie radomskim.
Od 15.03. 2022 r. w bazie PUP w Radomiu zarejestrowało się 806 uchodźców z Ukrainy. Na koniec ubiegłego roku w bazach pozostało ich 174.
248 obywateli Ukrainy wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy, w tym 33 ze wsparciem finansowym urzędu: prace interwencyjne, działalność gospodarcza, refundacja szkotów zatrudnienia bezrobotnego.
Od 21.03.2022 r do 29.04.2022 r. w kamienicy Deskurów Powiatowy Urząd Pracy z Radomiu uruchomił dodatkowy punkt obsługi dedykowany obywatelom Ukrainy.
Skorzystało z niego ok. 120 osób. Zostali kompleksowo obsłużeni: od rejestracji po otrzymanie ofert pracy.
Ponadto od kwietnia 2022 r. urząd prowadził kursy nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Wzięło w nich udział ponad 200 osób.

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec listopada 2022 r.
Powiat radomski – 17% (bez zmian )
Radom – 9,1 % (wzrost o 0,1 )
Polska – 5,1 (bez zmian )
Woj. Mazowieckie – 4,2 (bez zmian )

Powrót