Aktualności

Starostwo w Radomiu po huraganie bez prądu. Energetyczne ćwiczenia z terytorialsami z 6 MBOT

24.11.2022

W wyniku przejścia nad regionem radomskim huraganu XAWERY doszło do awarii transformatorów zasilających Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3. Wsparcia w sytuacji kryzysowej udzielili żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – to scenariusz ćwiczenia pk. “Przyjazna Energia-22″, które odbyły się w Radomiu w dniach 23-24 listopada.  

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy 6MBOT pk. „Przyjazna Energia-22” z PGE Dystrybucja S.A. oraz Starostwem Powiatowym w Radomiu, to efekt współpracy nawiązanej pomiędzy instytucjami. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe poszczególnych instytucji do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

W ramach ćwiczenia żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przewieźli w środę popołudniu Kontenerową Elektrownię Polową KEP-900 na teren Starostwa Powiatowego w Radomiu. W czwartek odbył się natomiast główny element ćwiczenia polegający na uruchomieniu elektrowni i przejściu na zasilanie awaryjne. Miejsce zabezpieczyli radomscy strażacy oraz policjanci.  

Ćwiczenie pozwoliło na zgranie działania służb: żołnierzy, straży pożarnej, policji i żandarmerii wojskowej. Pokazało to, że jesteśmy przygotowani na ewentualny kryzys energetyczny. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest gotowa udostępnić sprzęt, oczywiście za zgodą Ministra Obrony Narodowej – mówi dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Witold Bubak.  

Zgodnie z zapisami nowej ustawy o obronie ojczyzny, dowódca 6MBOT pełni funkcję koordynatora w zakresie Systemu Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej w województwie mazowieckim. Jednak, aby wszystko przebiegało sprawnie konieczna jest współpraca z jednostkami administracji publicznej. Gospodarzem ćwiczenia było Starostwo Powiatowe w Radomiu.  

-To kolejny raz, kiedy współpracujemy z żołnierzami 6MBOT – współdziałaliśmy zarówno w czasie pandemii, jak i niosąc pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dziś organizujemy ćwiczenie polegające na przełączeniu zasilania budynku starostwa z tradycyjnego zasilania, na zasilanie wygenerowane z agregatu wojskowego. Dzięki takim ćwiczeniom w przypadku realnego zagrożenia kryzysem będziemy mogli odpowiednio zareagować – podkreśla starosta radomski Waldemar Trelka.  

Wypowiedź: Waldemar Trelka – starosta radomski

Jednocześnie podobne zadanie realizowane było na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Radomiu. Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone były przy współpracy z PGE Dystrybucja – spółką, z którą 6MBOT podpisała porozumienie o współpracy.  

– Współpraca z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej opiera się na wzajemnym zaufaniu, dlatego tak istotne jest przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń. Tylko poprzez bezpośredni kontakt energetyków i terytorialsów jesteśmy w stanie wypracować schematy i procedury działania w sytuacjach zagrożenia – zauważa prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – Tego typu ćwiczenia bez wątpienia podniosą efektywność realizacji zadań po obu stronach.  

Podobne ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach w całym kraju będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę rejony, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej.

***

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a Dowódca 6MBOT został doradcą Wojewody Mazowieckiego w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska. Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Powrót