Aktualności

Światowy Dzień Konsumenta. Poznaj swoje prawa

15.03.2023

Jak co roku 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji warto poznać swoje prawa, zwłaszcza, że przepisy zmieniły się w wielu obszarach i to na korzyść konsumentów.

– Początek 2023 roku przyniósł jednak zasadnicze zmiany w tzw. przepisach konsumenckich. Podstawowa zmiana dotyczy przeniesienia przepisów regulujących uprawnienia konsumentów z Kodeksu Cywilnego do Ustawy o prawach konsumenta – mówi Sylwia Potera, Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Warto wiedzieć, że po zmianach przepisy Kodeksu Cywilnego nadal regulują prawa konsumenta w zakresie:

– rękojmi za wady nieruchomości,

– rękojmi za wady prawne (zmieniony art. 5563 k.c.),

– rękojmi za wady dzieła, które nie jest towarem (np. usługi pralnicze, fryzjerskie itp.),

– gwarancji.

Z kolei przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta regulują prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową nabytego na mocy:

– umowy sprzedaży towarów,

– umowy o dzieło będące towarem (np. wykonanie mebli na zamówienie, uszycie garnituru),

– umowy dostawy,

– umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

W nowej wersji ustawy o prawach konsumenta

– pojęcie „wada” zastąpione zostało terminem: brak zgodności z umową czyli niezgodność z umową.

– przedsiębiorca nadal odpowiada za te niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili dostarczenia towaru konsumentowi i ujawniły się w ciągu dwóch lat.

Nowością jest, że przez całe 2 lata obowiązuje domniemanie, że tak właśnie było (poprzednio takie domniemanie obowiązywało tylko w pierwszym roku).

Zmieniły się uprawnienia konsumenta, jeżeli towar okazał się niezgodny z umową.

1. Konsument może teraz żądać przede wszystkim naprawy lub wymiany. Dopiero, gdy te żądania nie zostały spełnione lub nie doprowadziły do zgodności z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

2. wydłużono terminy przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi.

Ponadto wprowadzono przepisy, które dodatkowo chronią konsumentów zawierających umowy na wycieczkach i tzw. pokazach.

– pozwalają one na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na pokazie,

– wydłużają z 14 do 30 dni termin odstąpienia od umowy zawartej na wycieczce.

zakazują przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej podczas wycieczki, pokazu lub podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta

Nowe przepisy obowiązują dla towarów zakupionych po  1 stycznia 2023 r.

Do umów zawartych przed końcem 2022 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Powrót