Aktualności

#Szkoła Blisko Domu. Powiatowe szkoły średnie zapraszają ósmoklasistów

20.04.2022

Szkoły średnie, prowadzone przez Powiat Radomski, wyróżniają się na regionalnym rynku edukacyjnym. Atuty liceów i techników w Pionkach oraz Iłży to wysoka zdawalność matur oraz egzaminów zawodowych, unikatowe kierunki kształcenia, współpraca z przemysłem, wymiany międzynarodowe, a przede wszystkim przyjazna atmosfera nauki, bezpieczeństwo uczniów i rozmaite zajęcia pozalekcyjne.

PIONKI

Od 1 września 2022 roku rozpocznie tam działalność Zespół Szkół, który stworzą Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego. To renomowane szkoły, chętnie wybierane przez absolwentów szkół podstawowych, znane z wielu sukcesów edukacyjnych. Dodatkowym atutem nowego Zespołu Szkół będą: nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem i widownią oraz wirtualna strzelnica, umożliwiająca trening strzelecki.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Curie – Skłodowskiej to jedna z najpopularniejszych szkół w powiecie i regionie. Jej absolwenci zdają najlepiej egzaminy zawodowe, osiągają też wysoką zdawalność matur.

IŁŻA

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest najpopularniejszą szkołą w południowej części Powiatu Radomskiego. Jego atuty to bogata oferta edukacyjna, wWysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo uczniów, przyjazny klimat i rodzinna atmosfera, szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Absolwenci szkoły w 100 procentach zdawali matury w roku 2018, 2019 i 2020. Liceum zajmuje 3 miejsce w rankingu szkół średnich „Perspektyw” w całym regionie radomskim.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica to kolejna pod względem popularności szkoła średnia w tej części powiatu. Od lat z powodzeniem kształci techników różnych specjalności cenionych na rynku pracy, ma bardzo dobre warunki do nauki informatyki, a jej absolwenci bardzo wysoko zdają egzaminy zawodowe i maturalne. Oprócz technikum, działa tam również szkoła branżowa I stopnia, kształcąca fachowców w poszukiwanych zawodach, jak mechanik samochodowy, cukiernik i piekarz, fryzjer czy murarz. Więcej na stronie: https://zspilza.pl/aktualnosci2/rekrutacja

Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

Tworzą go: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, oferujący kształcenie specjalne, tj.:
• Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnościami, także sprzężonymi, z zespołem Aspergera oraz/lub ze spektrum autyzmu,
• Szkoła Podstawowa (PSP) dla dzieci z niepełnosprawnościami tak ruchowymi, jak i intelektualnymi oraz/ lub z Aspergerem, autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
• Branżowa Szkoła I stopnia (BS I) po ukończeniu szkoły podstawowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła obecnie kształci w zawodzie kucharz. W ofercie posiada także możliwość zdobycia zawodu fryzjer, rolnik, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych. W przyszłości zawody budowlane.
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PP) dla młodzieży po szkole podstawowej posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, oferujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: 1. Technik elektryk, 2. Technik pszczelarz, 3. Opiekun medyczny, 4. Technik informatyk, 5. Technik żywienia i usług gastronomicznych, 6. Rolnik.

Powrót