Aktualności

Wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

23.11.2022

W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego. Dofinansowanie otrzymały 23 drużyny z terenu całego powiatu radomskiego. W uroczystym spotkaniu z młodzieżą, wziął udział również Waldemar Trelka, Starosta Radomski.

O tym jak ważne jest działanie strażackiej młodzieży, nikogo nie trzeba przekonywać. Wiedza o bezpieczeństwie, szkolenie młodych kadr, to przede wszystkim bezpieczna przyszłość nas wszystkich. Wręczenie promes w Radomiu było niezwykle uroczyste i miało wyjątkową obsadę. Oprócz starosty Waldemara Trelki, w komendzie spotkali się z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi: poseł Marek Suski, poseł Anna Kwiecień, poseł Agnieszka Górska, starosta radomski Waldemar Trelka, st. bryg. Artur Gonera, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, wójt gminy Gózd, Paweł Dziewit.
W imieniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za wręczone promesy podziękowała, druhna Natalia Celi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Skaryszewie.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia członków drużyn MDP.

Powrót