Aktualności

Wysoki poziom matur w szkołach Powiatu Radomskiego

06.07.2022

W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych przez Powiat Radomski, do matury przystąpiło 225  tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskało 197 osób. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 87,56 proc., czyli więcej niż średnia wojewódzka (81,9 proc.) oraz krajowa (78,2 proc.).

W 2022 r. w Polsce maturę zdało 78,2 proc. z 268 tysięcy uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Czekał na nich także jeden egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego. Chętni mogli sprawdzać swoją wiedzę maksymalnie podczas sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci 4-letniego technikum nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Wyniki matur w Powiecie Radomskim

W Powiecie Radomskim najwyższą, 100 % zdawalność uzyskali absolwenci kształcący się  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży zdawalność była na poziomie 98 proc. Średnia zdawalność w powiatowych liceach wyniosła 95,38 proc., a w technikach 84,3 proc. Najczęściej wybieranym przedmiotem (157 osób)  na poziomie rozszerzonym był język angielski. 60 procent, to średni wynik z tego przedmiotu.  

– Gratuluję tegorocznym maturzystom z Powiatu Radomskiego bardzo dobrych wyników z egzaminów maturalnych. W stosunku do ubiegłego roku jest to wynik wyższy o ponad 6 procent. Wierzę, że rezultaty końcowe będą jeszcze lepsze ponieważ wiele osób ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Szczególnie cieszy mnie najlepszy, bo 100% wynik uczniów ZSP w Iłży, ponieważ przez ostatnich 10 lat byłem dyrektorem tej placówki. Jestem dumny z moich uczniów i nauczycieli. Jest to efekt wieloletniej, ciężkiej pracy obydwu stron – mówi Dariusz Leśkiewicz, były dyrektor iłżeckiego technikum, a obecnie szef Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Liceum w Iłży

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży do egzaminu dojrzałości przystąpiło 49 abiturientów, zdało 48 z nich, przez co zdawalność wyniosła 98 proc. Jedna osoba, której noga powinęła się na egzaminie z języka polskiego, przystąpi do egzaminu poprawkowego w sierpniu.  

Liceum w Pionkach

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach do matury przystąpiło 16 osób, a egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym dla 14 z nich. Zdawalność wyniosła 87,5 proc.

Wyniki w technikach

Egzamin dojrzałości w technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży zdali wszyscy, czyli 46 absolwentów.

W technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach do matury przystąpiło 75 osób, pozytywny wynik uzyskało 70 z nich, co daje zdawalność na poziomie 93,33 proc.

W technikum Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach do matury przystąpiło 39 osób, pozytywny wynik uzyskało 19 z nich. Zdawalność wyniosła 48,72 proc.

Powrót