Aktualności

Zmiany w dyżurach aptek na terenie Powiatu Radomskiego. Rada Powiatu nie ustala już aptek dyżurnych

26.12.2023

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy Prawa farmaceutycznego, w którym uregulowano sprawy związane z dyżurami aptek. Zgodnie z nowymi przepisami, starostwo powiatowe nie będzie już wyznaczało tzw. aptek dyżurnych na terenie powiatu. W praktyce oznacza to, że po leki w porze nocnej oraz w święta mieszkańcy powiatu powinni jechać do aptek całodobowych w Radomiu.

Z nowych przepisów wynika, że samorządy, tak jak do tej pory, zbierać będą informacje o pracy aptek ogólnodostępnych na swoim terenie. Jeśli okaże się, że godziny ich otwarcia nie zapewniają mieszkańcom dostępu do leków w porze nocnej i w święta, a sytuacja ta będzie dotyczyć powiatów, których siedzibą są miasta do 40 tys. mieszkańców – wówczas władze samorządowe będą zobligowane do wyznaczenia apteki dyżurnej. Obowiązek ten nie będzie dotyczył tzw. powiatów obwarzankowych (czyli mających swoją siedzibę w miastach na prawach powiatu lub sąsiadujących z nimi).

Powiat Radomski jest tzw. „powiatem obwarzankowym” więc nie będzie zobowiązany do ustalania dyżurów aptek, natomiast pacjenci z Powiatu Radomskiego będą mogli korzystać z aptek dyżurujących na terenie miasta Radomia. Ustaleniem ich dyżurów ma zająć się inny organ administracji samorządowej – czyli Rada Miejska w Radomiu. Do czasu ustalenia nowego, obowiązuje dotychczasowy rozkład pracy aptek dyżurnych. Jednocześnie ustawodawca nie dał Radzie Powiatu Radomskiego możliwości ustalenia innego harmonogramu pracy aptek dyżurnych na terenie powiatu.

HARMONOGRAM PRACY APTEK NA TERENIE MIASTA RADOMIA

W dniu 20 września 2023 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw (poz. 1938) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany do ustawy prawo farmaceutyczne, mówiącej m.in. o dyżurach aptek. Doprecyzowano w niej pojęcie „dyżuru apteki”, czego do tej pory nie było.

W nowych przepisach nie ma już pojęcia “dyżuru całodobowego apteki” w dzień powszedni i w święta. Zgodnie z nowymi przepisami, “dyżurem w dzień wolny od pracy” jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedzielę i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godz. 10 a 18. Natomiast “dyżurem w porze nocnej” jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19 a 23.

Apteki w Pionkach bez dyżurów

Warto podkreślić, że brak apteki dyżurnej w mieście Pionki nie jest spowodowany działalnością Starostwa Powiatowego. Już od dłuższego czasu właściciele aptek na terenie powiatu twierdzili, że nie mają odpowiedniej liczby pracowników, aby zapewnić dyżury nocne i świąteczne, a liczba pacjentów kupujących leki podczas takich dyżurów jest bardzo mała. W lipcu 2023 roku ze stałych dyżurów zrezygnowała apteka, która przez całe lata była tam placówką dyżurną.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na rezygnację pionkowskich aptek z dyżurów do końca 2023 roku. Starostwo Powiatowe przeprowadziło konsultacje z władzami samorządowymi, w tym burmistrzem miasta Pionki oraz izbą zawodową aptekarzy, a także samymi właścicielami aptek. W rezultacie został przyjęty system dyżurów naprzemiennych dla 7 aptek w Pionkach. Było to rozwiązanie kompromisowe dla wszystkich stron, a także najbardziej wygodne dla mieszkańców. Funkcjonowało do końca 2023 roku – do czasu zmiany wspomnianych przepisów ogólnopolskich.

Dyżury aptek problemem od lat

Do tej pory wyznaczaniem aptek dyżurnych lub całodobowych (po konsultacjach z aptekarzami i burmistrzami czy wójtami) zajmowały się starostwa powiatowe, a Rady Powiatu podejmowały odpowiednie uchwały. Zgodnie z przepisami, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien “być dostosowany do potrzeb ludności” oraz “zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. W starych przepisach nie było podanej definicji “dyżuru apteki”, ani żadnej możliwości karania właścicieli aptek przez starostwa powiatowe w razie braku obowiązku dyżurowania. Wobec tego wiele aptek po prostu rezygnowało z dyżurów albo zmieniało godziny pracy, wyznaczone przez Radę Powiatu.

Powrót