Nieruchomości, Geodezja

 • Geoportal Powiatu Radomskiego
  Więcej
 • Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  Więcej
 • Zmiana stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  Więcej
 • Zmiana stawki procentowej opłaty z tytułu trwałego zarządu
  Więcej
 • Zmiana danych w rejestrze ewidencji gruntów
  Więcej
 • Zaświadczenie do celów emerytalno rentowych
  Więcej
 • Wywłaszczenie nieruchomości
  Więcej
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Więcej
 • Wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
  Więcej
 • Wykonywanie wypisów i wydawanie informacji z rejestru
  Więcej