Sprawy budowlane

 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Więcej
 • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Więcej
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
  Więcej
 • Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
  Więcej
 • Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  Więcej
 • Zatwierdzenie projektu budowlanego
  Więcej
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
  Więcej
 • Wydanie zarejestrowanego dziennika budowy
  Więcej
 • Wydanie potwierdzonej kopii dokumentu
  Więcej
 • Uzgodnienie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego
  Więcej