Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach

Krzyżanowice 219 a, 27-100 Iłża
Tel: (48) 616-37-50
BIP: pcomkrzyzanowice.finn.pl
e-mail: powiatowecom@gmail.com

Kierownik: Sylwester Gałek

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, dla 15 osób w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz 8 osób w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Powrót