Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

Szpital w Iłży

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży

ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża
Telefon: 486163063, 486162984
Fax: 486163175
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl
www.szpitalilza.com.pl
Dyrektor: Joanna Pionka
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa: Paweł Radwański

Stanowisko Zarządu Powiatu Radomskiego dot. restrukturyzacji szpitali

06‑02‑2017 15:30:21

Zarząd Powiatu Radomskiego analizując program restrukturyzacyjny, opracowany przez Med-Consulting Andrzej Krupa, dotyczący Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, uznał za zasadną propozycję, zawartą w w/w programie, połączenia obydwu podmiotów leczniczych w jeden z utrzymaniem świadczeń w dwóch lokalizacjach.
Uzasadniają to względy ekonomiczne i organizacyjne. Połączenie obydwu szpitali pozwoli na optymalne wykorzystanie środków i zasobów w ramach tworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci szpitali. Zwiększony potencjał, powstałego z połączenia, nowego spzoz wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych, dostosowanie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej do potrzeb społecznych, wzmocni bezpieczeństwo pacjentów, pozwoli elastycznie zarządzać kadrą.
Kierownik, powstałego w wyniku połączenia, spzoz zostanie wyłoniony w konkursie przeprowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów.
Pracownicy obydwu szpitali z chwilą połączenia stają się, na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami nowego spzoz.

Powrót