Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
Tel: (48) 616-37-46, fax: (48) 616-32-65
www.dompomocy.kki.pl
e-mail: dpomocy@kki.pl

Dyrektor: Renata Urbańska

Opis:

Dom jest przeznaczony dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie mogą przebywać w domu rodzinnymi. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów.

Powrót