Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

tel/fax 48 312 14 66

e-mail: sdsjedlanka@gmail.com 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance: Sylwia Markowska

Powrót