Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

DPS w Jedlance

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

Tel/fax: (48) 321-30-26

www.jedlankadps.pl

Dyrektor: p.o. Mariola Berus

Opis:

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle prychicznie chorych wymagających całdobowej opieki ze strony innych osób.

W Domu Pomocy Społecznej w Jedlance została wprowadzona możliwość odwiedzin i wizyt. 

Dla opiekunów prawnych, kuratorów, rodzin Naszych Mieszkańców umożliwiamy spotkania z Mieszkańcami.

Zamiar odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance powinien być zgłoszony do pracownika socjalnego w celu ustalenia daty, godziny odwiedzin.

Miejscem odwiedzin i kontaktu z osobą odwiedzaną jest teren DPS i specjalnie do tego przygotowane miejsce w budynku. Nie ma możliwości odwiedzin w pokojach mieszkańców.

W czasie odwiedzin należy zachować reżim sanitarny: muszą być używane maseczki ochronne, należy zachować odpowiednią odległość, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

Powrót