Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

DPS w Jedlance

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

ul. Kasztanowa 29, 26-660 Jedlińsk
Tel/fax: (48) 321-30-26
www.jedlankadps.pl
e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

Dyrektor: Mariola Berus

Opis:

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych wymagających całodobowej opieki ze strony innych osób.

Dla opiekunów prawnych, kuratorów, rodzin Naszych Mieszkańców umożliwiamy spotkania z Mieszkańcami.

Zamiar odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance powinien być zgłoszony do pracownika socjalnego w celu ustalenia daty, godziny odwiedzin.

Miejscem odwiedzin i kontaktu z osobą odwiedzaną jest teren DPS i specjalnie do tego przygotowane miejsce w budynku. Nie ma możliwości odwiedzin w pokojach mieszkańców.

Powrót