Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR w Radomiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (budynek B)
tel/fax: (48) 381-50-70
www.pcprradom.finn.pl
e-mail: pcpr@spradom.eu

Dyrektor: Jolanta Borek - Roczniak

Sekretariat48 381 50 70pok. 12
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej48 381 50 71     wew. 200 i 302pok. 14 i 14A
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej48 381 50 74     wew. 305pok. 16
Zespół Finansowo – Księgowy48 381 50 72     wew. 202 i 303pok. 12B i 12C
Główny Księgowy48 381 50 73     wew. 304pok. 11
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych48 381 50 75     wew. 306 i 311pok. 02 i 02A
Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych48 381 50 96     wew. 310pok. 01
Psycholog48 381 50 70     wew. 308pok. 15
Główny Specjalista48 381 50 70     wew. 201pok. 13
Specjalista ds. Kadr48 381 50 70     wew. 201pok. 13
Samodzielne stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych48 381 50 70     wew. 307pok. 03

Fax: 48 38 15 070
e-mail: pcpr@spradom.eu

http://www.pcprradom.finn.pl/

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Powrót