Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.

„Sportowa Polska 2020” wspiera Powiat Radomski

 • Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
 • Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.
 • Nazwa projektu: Remonty szkolnych obiektów sportowych w powiecie radomskim
  przy: CKZiU w Pionkach, LO w Iłży oraz ZS w Pionkach.
 • Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 581 200,00 zł.
 • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 581 202,00 zł.
 • Całkowita wartość zadania: 1 162 402,00 zł.
 • Planowany okres realizacji: wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

Opis projektu:

 • cel: poprawa stanu technicznego szkolnej (ogólnodostępnej) infrastruktury sportowej w powiecie radomskim oraz zwiększenie dostępności do niej mieszkańców, w tym młodzieży szkół ponadpodstawowych i osób niepełnosprawnych, w szczególności z terenu miasta Pionki, gminy Pionki oraz miasta i gminy Iłża;
 • grupy docelowe: uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Radomski; dorośli mieszkańcy, w tym seniorzy i/lub osoby niepełnosprawne, w szczególności z terenu miasta Pionki, gm. Pionki, miasta i gminy Iłża;
 • zakres rzeczowy: przedsięwzięcie obejmuje 3 komponenty:
 • remont sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, w tym m.in.: wymiana pokrycia dachowego i parkietu, malowanie ścian wewnętrznych, demontaż istniejącego oraz zakup i montaż nowego wyposażenia sportowego obiektu;
 • remont boiska wraz z ogrodzeniem oraz bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, w tym m.in.: rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni, ułożenie nowej – z barwionego poliuretanu, naprawa ogrodzenia wokół boiska poprzez montaż nowych wypełnień z siatki ocynkowanej powlekanej;
 • remont sali gimnastycznej oraz ogrodzenia przy Zespole Szkół w Pionkach, w tym m.in.: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, montaż nowej siatki w ogrodzeniu boiska i piłkochwytach.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”