Komunikacja

Piotr Kucharczyk Dyrektor Wydziału Komunikacji Więcej

Wydział Komunikacji to przede wszystkim sprawy z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy. Na koniec 2020 r. w Powiecie radomskim w ewidencji pojazdów ujętych zostało 152 tysiące 171 aktywnych pojazdów, w tym 95 tysiące 454 samochodów osobowych.

Każdego miesiąca interesanci składają blisko 1,1 tysiąca wniosków o rejestrację pojazdów. Obsługi interesantów dokonuje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz dwóch filiach Wydziału w Pionkach i w Iłży. Do podstawowych zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy także przyjmowanie zgłoszeń nabycia/zbycia oraz wyrejestrowania pojazdów z powodu przekazania ich do stacji demontażu.

Corocznie Wydział Komunikacji dokonuje ponad 1600 wyrejestrowań pojazdów z powodu przekazania ich do stacji demontażu pojazdów.

Aby w pełni cieszyć się nabytym pojazdem należy posiadać uprawnienia do jego kierowania. Na Państwa zgłoszenia oczekuje Referat Praw Jazdy. To tu wydaje się rocznie niemal 4000 praw jazdy.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że Wydział Komunikacji to także prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem, wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i na przewozy drogowe na potrzeby własne, opiniowanie proponowanych rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych oraz organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

Do zadań Wydziału Komunikacji należy również kontrola pracy Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców funkcjonujących na terenie Powiatu Radomskiego.

Aktualności

Wybierz zakres spraw

Prawa jazdy

Sprawy można realizować w Starostwie oraz filiach w Pionkach i Iłży.

Wzory dowodów rejestracyjnych w Europie

Oficjalne dane Ministerstwa Infrastruktury.

Lista tłumaczy przysięgłych

Oficjalne dane Ministerstwa Sprawiedliwości.