Gminy Powiatu Radomskiego

Powiat w liczbach

400

firm

znanych na rynkach krajowych i zagranicznych
działa w powiecie radomskim

25

procent

to średnie zalesienie terenu
w powiecie radomskim

152

tysiące osób

mieszkają na stałe
w powiecie radomskim