Medal Zasłużony dla Powiatu

 • Medal “Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”

  W dniu 2 lipca 2007 roku zebrała się Kapituła medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” powołana uchwałą Nr 55/VI/2007 Rady Powiatu w Radomiu w dniu 26 marca 2007 roku.

  Zgodnie z § 5 Regulaminu zasad nadawania, trybu i sposobu wręczania medalu prawo zgłaszania wniosków przysługuje:

  1) radnym powiatu radomskiego,

  2) radom miast i gmin,

  3) burmistrzom, wójtom z terenu powiatu radomskiego,

  4) organom statutowym organizacji społecznych, politycznych, związkowych, młodzieżowych, spółdzielczych, kościołom i związkom wyznaniowym.

  Kapituła nagradzać będzie zasługi włożone w rozwój powiatu radomskiego, a szczególnie:

  1) efektywną działalność społeczną,

  2) wyjątkowe osiągnięcia w pracy zawodowej,

  3) wybitną twórczość naukową, literacką, artystyczną i sportową.

  Złożone wnioski zawierające charakterystykę nominowanej do medalu osoby, jednostki lub organizacji, oraz opis ich konkretnych osiągnięć dla powiatu radomskiego Kapituła rozpatrywać będzie na bieżąco.

  W załączeniu wzór wniosku o nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”, który należy złożyć w Biurze Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7.