Projekty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Błonie w m. Skaryszew

  04.01.2024

  Zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Błonie w m. Skaryszew”realizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

  Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem odcinek o długości 94,50 m od km 8+050,40 do km 8+144,90, na terenie miasta Skaryszew, obejmuje między innymi:

  - wykonanie lewostronnego chodnika z kostki betonowej,

  - przebudowę istniejących zjazdów  na odcinku wykonanego chodnika,

  - przebudowę istniejącego rowu usytuowanego wzdłuż chodnika,

  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego związanego z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,

  - wykonanie robót ziemnych pod chodnik oraz rów odwadniający.                                                                                                                                              

  DOFINANSOWANIE:              108 079,51 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ:    606 013,88 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20 grudnia 2023 r.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, polegająca na budowie chodnika

  04.01.2024

  Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, polegająca na budowie chodnika” realizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

  Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem odcinek o długości 1 350,90 m od km 5+183,60 do km 6+534,50, na terenie gminy Zakrzew, obejmuje między innymi:

  - wykonanie chodnika,

  - przebudowę zjazdów indywidualnych na odcinkach projektowanego chodnika, 

  - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,

  - przebudowę istniejącego odwodnienia w związku z budową chodnika, w tym wykonanie kanalizacji deszczowej,

  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie związanym z budową chodnika.

  DOFINANSOWANIE:              1 680 579,01 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ:     2 100 723,77 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 listopada 2023 r.

 • Remont drogi powiatowej nr 3532W Gózd – Rawica

  13.10.2023

  Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3532W Gózd - Rawica” zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

  Remont drogi obejmuje swym zakresem odcinek o długości 3 086,00 m od km 0+014,00 do km 3+100,00, na terenie gminy Gózd, obejmuje między innymi:

  • wykonanie remontu istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  • umocnienie poboczy gruntowych ,
  • wykonanie remontu istniejących urządzeń odwadniających – rowów otwartych oraz oczyszczenie przepustów ,
  • remont istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdów o nawierzchni ulepszonej
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

  DOFINANSOWANIE:       2 226 251,09 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  3 195 254,96 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 września 2023 r.

 • Remont drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica na odcinku długości 1563,00 m

  13.10.2023

  Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica na odcinku długości 1563,00 m” zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

  Remont drogi obejmuje swym zakresem odcinek o długości 1 563,00 m od km 8+263,00 do km 9+826,00, na terenie gminy Skaryszew, obejmuje między innymi:

  • wykonanie remontu istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  • umocnienie poboczy gruntowych ,
  • wykonanie remontu istniejących urządzeń odwadniających – rowów otwartych,,
  • remont istniejących zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

  DOFINANSOWANIE:  1 613 369,46 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 319 688,13 zł

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 września 2023 r.

 • Rozbudowa drogi powiatowej 4010W Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała

  21.07.2023

  Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4010W Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała” realizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

  Rozbudowa drogi obejmuje swym zakresem dwa odcinki o łącznej długości 2 505,95 m. Odcinek 1 o długości 1 483,38 m (od km 1+363,00 do km 2+846,38) oraz Odcinek 2 o długości 1 022,57 m (od km 2+860,60 do km 3+883,17), na terenie gminy Kowala, obejmując między innymi:

  • wykonanie nowej konstrukcji  nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do  szerokości 6,00 m.
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  • wykonanie zbiorników retencyjnych
  • wykonanie robót związanych z odwodnieniem korpusu drogowego,
  • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

  DOFINANSOWANIE: 6 533 409,51 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 10 936 504,91 zł

 • Rozbudowa drogi powiatowej 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów

  21.07.2023

  Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3570W Zakrzew – Wolanów - Augustów” realizowane w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 4 253,48 m od km 3+846,40 do km 8+099,88), na terenie gminy Wolanów i gminy Zakrzew, obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni do szer. 6 m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 7 skrzyżowań,
  • wykonanie odwodnienia drogi, w tym: rowów przydrożnych, wpustów wraz z przykanalikami z odprowadzeniem do rowu, ścieków prefabrykowanych oraz budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowę kanału technologicznego,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

  DOFINANSOWANIE:              10 437 302,22 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ:    17 414 453,80 zł