Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach

  25.11.2022

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 2 209 162,00 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 613 688,00 zł.

  Całkowita wartość zadania: 2 822 850,00 zł.

  Planowany okres realizacji: listopad 2022 r. – grudzień 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel:  zwiększenie dostępności oraz poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenach popegeerowskich w powiecie radomskim, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę amfiteatru, miniobserwatorium astronomicznego oraz łącznika między szkołą a internatem ZSiP w Chwałowicach;
  • zakres rzeczowy:
   • termomodernizacja budynków;
   • wewnętrzne prace modernizacyjne;
   • budowa łącznika z dostosowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
   • budowa amfiteatru wraz z montażem wyposażenia;
   • budowa miniobserwatorium astronomicznego wraz z montażem teleskopu i modelu układu słonecznego.
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża – Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej

  12.08.2022

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Kwota dofinansowania: 2 361 371,03 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 4 723 270,58 zł

  Krótki opis zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 2 654,50 m od km 0+867,70 do km 3+522,20 na terenie miasta i gminy Iłża, obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 m,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
  • wykonanie ścieżki rowerowej
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 2 skrzyżowań
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kowali na drogach nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice, 3559W Młodocin – Kowala, 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł                                  

  Wartość zadania: 3 283 116,00 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa skrzyżowania 5-cio wlotowego typu rondo o średnicy 35 m,
  • przebudowa odcinków dróg publicznych w rejonie ronda na odcinku do 100 m,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa kanału technologicznego,
  • przebudowa istniejących zjazdów,
  • przebudowa oświetlenia drogowego,
  • budowa doświetlenia przejść dla pieszych,
  • przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pionkach na Alei Jana Pawła II na drodze nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 32 000 zł                                             Wartość zadania: 164 963,79 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie zostało zrealizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na Alei Jana Pawła II w Pionkach, w tym:

  • wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych,
  • wdrożeniu projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupicy na drodze nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 64 000,00 zł

  Wartość zadania: 525 710,79 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w m. Słupica.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa chodnika, wzmocnienie i poszerzenie jezdni na odcinku długości 100 m,
  • instalacja doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym oznakowaniem przejścia,
  • wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębi na drodze nr 1715W Brzóza – Radom

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 184 008,00 zł                                      Wartość zadania: 230 010,00 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w m. Jastrzębia.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa odcinka chodnika, stanowiącego dojście od istniejącego chodnika do wyznaczonego przejścia dla pieszych na szerokości zatoki postojowej wraz z zieleńcami,
  • montaż doświetlenia przejścia dla pieszych,
  • instalacja doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym oznakowaniem przejścia, wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)