Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Budowa wirtualnej strzelnicy przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach

  19.10.2021
  • Źródło dofinansowania: budżet Ministerstwa Obrony Narodowej
  • Nazwa zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń”.
  • Wartość dofinansowania ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej: 145 741,00 zł.
  • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 81 979,00 zł.
  • Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 227 720,00 zł.
  • Planowany okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2021 r.
  • Opis zadania:
  • cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
  • grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli mieszkańcy Pionek i sąsiednich gmin;
  • charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
  • działanie - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni;
  • możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
  • na wyposażeniu - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.
 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów -Augustów (I etap)

  18.10.2021

  Wartość projektu: 2 961 811,28 zł

  RFIL783 865,48
  Gmina Kowala400 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno od km 2+063,00 do km 6+441,41

  13.10.2021

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania: 2  278 815,78 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 4 158 109,00 zł

  Krótki opis zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 4 375,41 m od km 2+063,00 do km 6+441,41, na terenie gmin Wolanów i Zakrzew, obejmuje między innymi:

  • Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 4 375,41 m od km 2+063,00 do km 6+441,41, na terenie gmin Wolanów i Zakrzew, obejmuje między innymi:
  • wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID,
  • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m,
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • wykonanie chodnika,
  • rozbudowę trzech skrzyżowań,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • regulację wysokościową studzienek teletechnicznych i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej i elektrycznej.
  • teletechnicznej i elektrycznej.

 • RFIL Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów (II etap)

  12.10.2021

  Wartość zadania: 1 470 947,23 zł

  RFIL1 369 483,52
  Budżet Woj. Mazowieckiego100 000,00
 • Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

  27.09.2021

  Powiat Radomski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.201.785,-zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich –Pary Prezydenckiej”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I.

  Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu medycznego wynosi: 7.936.649,95 zł, z czego:

  •             4.201.785,- zł. dotacja celowa z budżetu państwa

  •             3.651.979,- zł. wkład własny powiatu radomskiego

  •             82.885,95 zł. wkład własny SPZZOZ w Pionkach

  W ramach zrealizowanego projektu pn. „Zakup  Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie  pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej” zrealizowane zostały  zakupy specjalistycznego sprzętu i pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego Pawilonu  zabiegowego w ilości 2470 sztuk, o łącznej wartości 7.936.649,95zł – w tym:

  • Tomograf komputerowy – 1 szt. o wartości 2.827.200,00zł
  • Aparat RTG – 1 szt. o wartości 1.399.684,35ł
  • zakup sprzętu i wyrobów medycznych w ilości 895 szt. o łącznej wartości 1.158.416,77zł
  • zakup pozostałego sprzętu technicznego, gospodarczego, mebli itp. w ilości 1.573 szt. o łącznej wartości  2.551.348,83 zł.

   W ramach  sprzętu i wyrobów medycznych w ilości 895 szt. o łącznej wartości 1.158.416,77zł zakupiono:

  • Sterylizator parowy przelotowy -2szt.;Myjnię medyczna -dezynfektor z wyposażeniem-1 szt.; Manualny tester szczelności-1szt.;  Wózek reanimacyjny -1 szt.
  • 59 szt. Urządzeń/ rodzaj wyposażenia/ w tym:   31 szt. lamp bakteriobójczych; 5 szt. stetoskopów; 2 szt. wagi; 2 szt.  wózki zabiegowe; 2 szt. wzrostomierze;  1 szt. defibrylator;  5 szt. ssaki elektryczne małe,;  1 szt. zestaw do histerosalpingografii,;  10 szt. termometrów.
  • 615 szt. Narzędzi chirurgicznych /rodzaj wyposażenia/   w tym;  60 szt. hegary; 5 szt.  igły do ostrzykiwań krwawień; 5 szt. igły do podwiązek tępe wycięte w prawo , 5 szt. igły do podwiązek tępe wycięte w lewo; 5 szt.  igły punkcyjne;  45 szt. imadła chirurgiczne; 165  szt. kleszcze chirurgiczne, do tamponady i polipów, hemostatyczne, maciczne, otrzewnowe, gastrologiczne, kolonoskopowe biopsyjne;  50 szt.  kleszczyki opinaki, ; 10 szt. klemy okienkowe; 3 szt.  kołnierz Schantza;  5 szt. kulociąg;  3 szt. laryngoskop;  23 szt. łyżki chirurgiczne, skrobaczkowe;  76 szt.  nożyczki preparacyjne, laparoskopwe, opatrunkowe, chirurgiczne;  30 szt. ogryzacz kostny;  45szt. pęseta anatomiczna, chirurgiczna ; 1 szt. piła; 1 szt. podważka; 1 szt.  raspator; 1 szt. raszpla;  6 szt. sonda do żylaków, zagięta;  10 szt. szczoteczki do endoskopów; 1 szt. talerz biodrowy; 35 szt. trzonki do skalpela, do ostrzy; 5 szt.  wkładka do piły;  4 szt. wycinaki do pobierania materiału do badań;  5 szt. wziernik;  5 szt. zestaw dwóch haków; 5 szt. zestaw haków chirurgicznych.
  • 165 szt. Pozostałego wyposażenia/ rodzaj wyposażenia / w tym; 3 szt. automatyczny naramienny aparat do mierzenia ciśnienia z opcją pomiaru zaburzeń rytmu serca; 2 szt. aparat ABMU;  15 szt. aparat do mierzenia ciśnienia; 4 szt. balkonik; 10 szt. basen; 26 szt. drabinki;  2 szt. higrometr;  12 szt. kule; 10 szt. kaczka;  1 szt. leżanka; 12 szt. laski; 13 szt. miski nerkowe; 1 szt. nosze; 13 szt. parawan medyczny; 1 szt. podgrzewarka do płynów;  6 szt. poręcze dla niepełnosprawnych;  4 szt. stojaki do kroplówek;  4 szt. wózek do przewożenia chorych, pacjentów w pozycji siedzącej, leżącej, 4 szt. wózek inwalidzki; 2 szt. wózek na leki; 20 szt. wieszaki do kroplówek.
  • 51 szt. Meble specjalne/ rodzaj wyposażenia/ w tym: 9 szt. fotel do pobierania krwi;  2 szt. fotel laboratoryjny;  12 szt. kozetka lekarska;  3 szt. krzesło pod prysznic dla NPS; 1 szt. stolik chirurgiczny na kółkach; 6 szt. stolik na narzędzia dwupółkowy;  1 szt. stół transportowy do przewozu pacjenta w pozycji leżącej;  4 szt. stolik zabiegowy na kółkach;  13 szt. szafa medyczna.

  W ramach pozostałego sprzętu technicznego, gospodarczego, mebli itp. w ilości 1573 szt. o łącznej wartości  2.551.348,83 zł zakupiono:

  • 26 szt. Klimatyzatory- 26szt.;  Myjnia  chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem ściennym i klapą rewizyjną z bateria ścienna bezdotykowa, myjnia do zawieszenia na ścianie- 3 szt.; Myjnia ultradźwiękowa- 1 szt.; Szafki ze stali kwasoodpornej z blatem ze stali kwasoodpornej o długości 5mb. – 2 szt.; Szlifierki do podłóg PCV- 3 szt.; Stacja uzdatniania wody – 1 szt.; System do produkcji pakietów papierowo-foliowych do sterylizatora- 1 szt.; Urządzenie do dekontaminacji powietrza – 2 szt.; Zgrzewarka do pakietów papierowo-foliowych do sterylizatora – 1szt..
  • 388 szt. Meble /rodzaj wyposażenia, w tym; 31szt.biurka lekarskie, pozostałe; 17szt. blat typu Corian;36 szt. fotel biurowy, obrotowy, zmywalny, wypoczynkowy; 20 szt. kartoteki do rejestracji; 4 szt. kontenerek jezdny 3 szuflady, pod biurko; 58 szt. krzesła, socjalne; 1 szt. lada o dł.3 mb.; 28 szt. ławki do poczekalni; 6 szt. sofy wypoczynkowe 1 i 2-osobowe; 9 szt. stolik okolicznościowy; 1 szt. stół roboczy z wbudowaną komorą gospodarczą z półką dolną oraz z szafką jednodrzwiową  z półką przestrzenną; 3 szt. stoły robocze ze stali nierdzewnej przyścienny bez półki; 4 szt. szaf aktowych; 30 szt. szaf na dokumenty; 39 szt. szaf ubraniowych; 4 szt. szafki dolne na dokumenty; 21 szt. szafka dolna dwudrzwiowe; 5 szt. szafki dolne dwudrzwiowe z drzwiami przesuwanymi wyposażone w jedna półkę  zamek punktowy; 2 szt. szafki dolne dwudrzwiowe dwukomorowe wyposażone w 3 szuflady; 1 szt.  szafka dolna dwudrzwiowa,  dwukomorowa, jedna komora wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe z półką przestrzenną, druga komora wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach; 1 szt. szafka dolna dwudrzwiowa; 12 szt. szafki dolne dwukomorowe; 1 szt. szafka dolna dwukomorowa dwuskrzydłowa z półkami; 2 szt. szafki dolne jednodrzwiowe jednokomorowe z 1 półką; 2 szt. szafki dolne jednokomorowe z 3 szufladami; 1 szt. szafka dolna jednokomorowa jednodrzwiowa z 1 półka; 2 szt. szafki dolne jednokomorowe z  trzema szufladami; 1 szt. szafka dolna z  trzema szufladami; 36 szt. szafki górne dwudrzwiowe; 4 szt. szafki górne na dokumenty; 3 szt. szafki wiszące dwuskrzydłowe; 3 szt. szafki wiszące jednokomorowe jednodrzwiowe przeszkolone.
  • 428 szt. Sprzęt gospodarczy/ rodzaj wyposażenia, w tym:  1 szt. gilotyna do cięcia pakietów; 4 szt. kosz na bieliznę brudną; 81 szt. kosze na odpady;  31 szt. lustra nad umywalkę; 8  szt. łyżki drewniane, wazowe; 4 szt. miski plastikowe duże;  2 szt. podesty 1 i 2 stopniowe;  4 szt. pojemniki plastikowe na żywność; 47 szt. regał z e stali nierdzewnej kwasoodpornej wyposażony w 4 półki; 46 szt. rolety okienne;
  • 2 szt. stojaki na butlę tlenowa; 1 szt. suszarka na naczynia; 10 szt. szafki skrytkowe; 96 szt. sztućce -2 kpl.; 4 szt. tace do roznoszenia posiłków; 24 szt. talerze deserowe; 24 szt. talerze głębokie; 24 szt. talerze płytkie; 2 szt. wieszak na ubrania;  2 szt. wózek do sprzątania; 7 szt. wózek na odpady potrójny; 1 szt. wózek na posiłki; 1 szt. wózek wanna; 2 szt. zamykany pojemnik na odpady.
  • 305 szt. sprzęt sanitarny/rodzaj wyposażenia, w tym; 72 szt. dozowniki łokciowe płynu dezynfekcyjnego; 74 szt. dozownik mydła w płynie; 3 szt. dozownik mydła w płynie bezdotykowy stal; 5 szt. dozownik płynu dezynfekcyjnego; 4 szt. kuwety do moczenia narzędzi chirurgicznych; 4 szt. kuwety do transportu narzędzi do sterylizacji; 74 szt. pojemniki na papier; 8 szt. pojemniki plastikowe na m. opatrunkowe; 8 szt. pojemniki plastikowe na narzędzia; 20 szt. pojemniki plastikowe z przykrywkami;  2 szt. szafy apteczne przeszklone; 2 szt. szafy przeszklone na endoskopy; 4 szt. szafki dolne dwudrzwiowe do zabudowy z zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej; 1 szt. szafka dolna dwudrzwiowa jednokomorowa z wbudowaną umywalka ze stali szlachetnej; 6 szt. szafka dolna dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem; 2 szt. szafki dolne dwudrzwiowe jednokomorowe wyposażone w półkę przestrzenną z wbudowana umywalką; 3 szt. szafki dolne dwudrzwiowe jednokomorowe wyposażone w półkę przestrzenna z wbudowanym zlewozmywakiem; 2 szt. szafki dolne jednodrzwiowe jednokomorowe wyposażone w jedną półkę przestawną z wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym; 4 szt. szafki dolne jednokomorowe wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe z umywalka ze stali nierdzewnej;  1 szt. wąż z końcówką do mycia wózków;  6 szt. zlewozmywak zabudowany ze stali nierdzewnej.
  • 28 szt. Sprzęt elektryczny/rodzaj wyposażenia, w tym: 1 szt. blok grzewczy; 4 szt. chłodziarki laboratoryjne z zamrażalnikiem; 1 szt. cieplarka; 6 szt. czajniki elektryczne; 4 szt. kuchenki mikrofalowe; 5 szt. lodówki; 2 szt. lodówki na leki;  1 szt. sprężarka;  1 szt. wirówka do osocza;  1 szt. wirówka laboratoryjna; 1 szt. zgrzewarka; 1szt. zmywarka/wyparzarka do naczyń.
  • 384 szt. Pościel/rodzaj wyposażenia, w tym:  24  szt. koce; 24  szt. kołdry;  24 szt. podkłady gumowe; 24 szt. poduszki; 96 szt. powłoki na kołdrę; 96 szt. powłoki na poduszkę; 96 szt. prześcieradła z gumką.

  Aktualizacja: 21.02.2022 r.

 • Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.

  08.07.2021

  „Sportowa Polska 2020” wspiera Powiat Radomski

  • Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
  • Nazwa programu: Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.
  • Nazwa projektu: Remonty szkolnych obiektów sportowych w powiecie radomskim
   przy: CKZiU w Pionkach, LO w Iłży oraz ZS w Pionkach.
  • Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 581 200,00 zł.
  • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 581 202,00 zł.
  • Całkowita wartość zadania: 1 162 402,00 zł.
  • Planowany okres realizacji: wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

  Opis projektu:

  • cel: poprawa stanu technicznego szkolnej (ogólnodostępnej) infrastruktury sportowej w powiecie radomskim oraz zwiększenie dostępności do niej mieszkańców, w tym młodzieży szkół ponadpodstawowych i osób niepełnosprawnych, w szczególności z terenu miasta Pionki, gminy Pionki oraz miasta i gminy Iłża;
  • grupy docelowe: uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Radomski; dorośli mieszkańcy, w tym seniorzy i/lub osoby niepełnosprawne, w szczególności z terenu miasta Pionki, gm. Pionki, miasta i gminy Iłża;
  • zakres rzeczowy: przedsięwzięcie obejmuje 3 komponenty:
  • remont sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, w tym m.in.: wymiana pokrycia dachowego i parkietu, malowanie ścian wewnętrznych, demontaż istniejącego oraz zakup i montaż nowego wyposażenia sportowego obiektu;
  • remont boiska wraz z ogrodzeniem oraz bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, w tym m.in.: rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni, ułożenie nowej – z barwionego poliuretanu, naprawa ogrodzenia wokół boiska poprzez montaż nowych wypełnień z siatki ocynkowanej powlekanej;
  • remont sali gimnastycznej oraz ogrodzenia przy Zespole Szkół w Pionkach, w tym m.in.: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, montaż nowej siatki w ogrodzeniu boiska i piłkochwytach.

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

  programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”