Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • RFIL Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia

  20.01.2022

  Wartość zadania: 2 414 661,88 zł

  RFIL1 525 109,38
  Gmina Jastrzębia845 250,00
 • RFIL Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów, od km 2+880 do km 4+780, od km 5+110 do km 8+075,96

  20.01.2022

  Wartość projektu: 10 178 941,84

  RFIL1 061 000,00
  FDS7 092 003,08
  Gmina Zakrzew372 750,00
  Gmina Jedlińsk691 031,62
 • Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

  16.12.2021

 • „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”

  29.10.2021

  Powiat Radomski otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.853.806,- zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.

  Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu medycznego wynosi: 4 040 485,33 zł, z czego:

  • 2 853 806,00 zł dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

  • 869 689,00 zł. wkład własny Powiatu Radomskiego

  • 316 990,33 zł. wkład własny SPZZOZ – Szpital w Iłży

  Przedmiotem inwestycji jest zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nie używanego, sprzętu medycznego dla SP ZZOZ-Szpital w Iłży. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy.

  W 2021 roku zrealizowano inwestycję na łączną kwotę 2.889.577,93 zł, w tym: 1.956.845,00 zł dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 704.445,00 zł wkład własny Powiatu Radomskiego

  228.287,93 zł wkład własny SPZZOZ – Szpital w Iłży.

  Zakupiono następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

  Stół operacyjny – 2 szt.

  Stół zabiegowy - 3 szt.

  Diatermia – 2 szt.

  Kardiomonitor – 3 szt.

  Defibrylator– 1 szt.

  Aparat USG – 2 szt

  Lampa operacyjna - 2 szt.

  Lampa zabiegowa - 3 szt.

  Laparoskop z wyposażeniem – 1 szt.

  Wideogastroskop – 4 szt.

  Wideokolonoskop – 4 szt.

  Wideoendoskop z torem wizyjnym – 1 szt.

  Kolumna chirurgiczna – 2 szt.

  Kolumna anestezjologiczna – 2 szt.

  Myjnia do endoskopów wraz ze stacją do uzdatniania wody – 2 szt.

  Myjnia ultradźwiękowa do narzędzi – 2 szt.

  Szafa do przechowywania endoskopów 8 stanowisk – 1 szt.

  Histeroskop – 1 szt. Lodówka do przechowywania leków – 1 szt.

  Sterylizator niskotemperaturowy – 1 szt.

  W 2022 roku zrealizowano inwestycję na łączną kwotę 1.150.907,40 zł, w tym: 896.961,00 zł dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 165.244,00 zł wkład własny Powiatu Radomskiego

  88.702,40 zł wkład własny SPZZOZ – Szpital w Iłży. Zakupiono następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

  Aparat do znieczulenia z monitorem - 4 szt.

  Materac do ogrzewania pacjenta - 1 szt. Respirator - 2 szt.

  Nóż harmoniczny - 1 szt. Respirator transportowy - 1 szt.

 • Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach ze środków Funduszu Solidarnościowego

  26.10.2021

  Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

  Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

  Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

  Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
  • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
   • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
   • w części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnej m.in.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
   • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).
 • Budowa wirtualnej strzelnicy przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach

  19.10.2021
  • Źródło dofinansowania: budżet Ministerstwa Obrony Narodowej
  • Nazwa zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń”.
  • Wartość dofinansowania ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej: 145 741,00 zł.
  • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 81 979,00 zł.
  • Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 227 720,00 zł.
  • Planowany okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2021 r.
  • Opis zadania:
  • cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
  • grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli mieszkańcy Pionek i sąsiednich gmin;
  • charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
  • działanie - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni;
  • możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
  • na wyposażeniu - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.