Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

  08.07.2021

  W dniu 9 lipca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i Wicestarosta Roman Frąk podpisali w Pionkach umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

  „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”.

  wartość zadania –  945 944,70 zł. (100 %),

  dotacja z budżetu państwa –  756 755,00 zł. (80 %),

  środki Powiatu Radomskiego  –  182 563,00 zł. 

  środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 626,70 zł. 

  W ramach realizacji zadania do 25 listopada 2020 r. zakupione zostanie 36 sztuk następującego sprzętu i aparatury medycznej:

        1.         Diatermia chirurgiczna typu „ligasure”   - 1 sztuka

        2.         Diatermia chirurgiczna - nóż elektryczny   - 1 sztuka

        3.         Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym   - 2 sztuki

        4.         Autoklaw kasetowy    - 1 sztuka

        5.         Kardiomonitor z defibrylatorem        - 8 zestawów

        6.         Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna  - 1 sztuka

        7.         Zestaw do ozonoterapii - 1 sztuka

        8.         Stół diagnostyczno-zabiegowy  z osprzętem  - 5 sztuk

        9.         Aparat EKG z przesyłaniem danych  - 3 sztuki

      10.       Zestaw do podaży infuzyjnej (pompa infuzyjna ze stacją dokującą)  - 8 sztuk

       11.       Myjnia endoskopowa    - 1 sztuka

       12.       Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą   - 1 sztuka

       13.       Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego    - 1 sztuka

       14.       Respirator medyczny  - 1 sztuka

       15.       Zestaw zabiegowy do histeroskopu   - 1 sztuka

 • Zwiększanie potencjału medycznego, poprawa jakosci i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach

  08.07.2021

  W dniu 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

  „Zwiększanie potencjału medycznego, poprawa jakosci i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.

  wartość zadania –  883 313,60 zł. (100 %),

  dotacja z budżetu państwa –  706 650,00 zł. (80 %),

  środki Powiatu Radomskiego  –  170 480,30 zł. (20%)

  środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 183,30 zł. 

  W ramach realizacji zadania do 17 grudnia 2020 r. zakupione zostanie 31 sztuk :

  1. mobilny aparat RTG do zdjęć przy łóżkach - 1 szt.
  2. zestaw łóżkowy (łózko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materac, szafka przyłóżkowa) - 6 szt.
  3. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami, materac, szafka przyłóżkowa) - 22 szt.
  4. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami i przeziernym leżem, materac, szafka przyłóżkowa) - 2 szt.
 • Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m3 wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

  08.07.2021

  W dniu 15 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 pod nazwą:

  „Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m3 wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”

  wartość zadania –  369.000 zł. (100 %) ,

  dotacja z budżetu państwa –  369.000 zł. (100 %),

  Opis projektu:

  • cel: poprawa stanu infrastruktury medycznej, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19
  • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: lipskiego (woj. mazowieckie),
  • zakres rzeczowy: zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6 m3 wraz z nową parownicą.
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach

  08.07.2021

  Nazwa funduszu

  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

  Nazwa projektu

  Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru.

  Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 2 500 000 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 2 166 704 zł.

  Całkowita wartość zadania: 4 666 704 zł.

  Planowany okres realizacji: sierpień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

  Opis projektu:

  cel: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w powiecie radomskim dla uczniów niepełnosprawnych;

  grupa docelowa: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z terenu powiatu radomskiego oraz powiatów ościennych;

  zakres rzeczowy inwestycji:

  • przystosowanie (adaptacja) istniejącego budynku szkolnego do potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach k. Iłży (2 kondygnacje, pow. użytkowa: 1258 m2, 12 sal lekcyjnych, dobudowa windy zewnętrznej);
  • zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego – pierwszego wyposażenia obiektu;
  • przebudowa/rozbudowa internatu przy SOSW (pow. użytkowa 648 m2, 16 pokoi, 36 łóżek, winda zewnętrzna);
  • budowa łącznika między budynkiem SOSW a internatem (długości ok. 35 m;
  • zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowa amfiteatru i mini obserwatorium astronomicznego;
  • instalacja OZE.

  Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

  08.07.2021

  W dniu 18 grudnia 2020 r. Powiat Radomski otrzymał 14.000.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. :

  • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
  • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

  Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w pierwszym naborze.

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Nazwa projektu:

  • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
  • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

  Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 000 000,- zł., w tym:

  • 4.810.714,- zł. na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
  • 9.189.286,- zł. na realizację zadania pn.:  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

  Całkowita wartość zadania: 57.858.105,42 zł.*

  Planowany okres realizacji: maj 2019 r. – marzec 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa dwóch nowoczesnych pawilonów), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
  • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
  • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zabiegowego (dla oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego) oraz budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp

  *kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych

 • Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach

  08.07.2021

  Fundusz Solidarnościowy wspiera Powiat Radomski

  Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

  Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

  Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

  Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
  • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
   • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
   • części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnejin.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
   • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).