Projekty ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (I etap)

  21.07.2023

  Nazwa programu:

  Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

  Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 2 884 849,00 zł. 

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 923 233,80 zł

  Całkowita wartość zadania: 4 808 082,80 zł

  Okres realizacji: 29.06.2023 r.- 28.06.2024 r.

  Opis projektu:

  • cel: poprawa spójności i zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu radomskiego (zarazem południowego Mazowsza) poprzez kontynuację rozbudowy drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany;
  • zakres zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 450,00 m od km 6+650,00 do km 7+100,00, na terenie gminy Skaryszew, obejmuje między innymi:

  - budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3540W,

  - poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m na całym odcinku drogi,

  - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

  - budowę ścieżki rowerowej ,

  - budowę chodników,

  - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,

  - przebudowę istniejącego odwodnienia z zastosowaniem: rowów otwartych, odcinków kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego,

  - przebudowę istniejących zjazdów,

  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 • Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży

  21.07.2023

  Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 189 000,00 zł.  na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

  „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży”

  Całkowity koszt inwestycji 315.000,00 zł.

 • Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach

  04.07.2022

  Nazwa programu:

  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

  Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 270 000,00 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 166 300,00 zł.

  Całkowita wartość zadania: 436 300,00 zł.

  Okres realizacji: 03.08.2022 r. – 31.10.2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: podniesienie jakości życia, poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie powiatu radomskiego, w szczególności w gm. Iłża, oraz zwiększenie dostępności do niej mieszkańców, w tym niepełnosprawnych podopiecznych SOSW, poprzez remont sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach;
  • zakres rzeczowy:
  • wykonanie wewnętrznych prac budowlano – remontowych;
  • wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych;
  • zakup i montaż elementów wyposażenia sali;
  • wymiary obiektu: 25,5 m x 10,5 m x 6,5 m.
 • Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy

  10.08.2021
  • Źródło pomocy finansowej: budżet Województwa Mazowieckiego.
  • Nazwa programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
  • Nazwa zadania: „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy”.
  • Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego: 120 000,00 zł.
  • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 216 410,00 .
  • Całkowita wartość zadania: 336 410,00 .
  • Okres realizacji: 15 czerwca 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
  • Opis zadania:
  • cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej w powiecie radomskim;
  • grupa docelowa: wychowanki MOW w Wierzbicy, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gm. Wierzbica;
  • charakterystyka obiektu:
  • wymiary całkowite płyty: 32,1 x 19,1 m;
  • boisko do gry w piłkę ręczną – pole gry o wym.: 28,0 m x 15,0 m;
  • boisko do gry w koszykówkę – pole gry o wym.: 28,0 m x 15,0 m;
  • boisko do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego, badmintona  – pole gry o wym.: 18,0 m x 9,0 m;
  • nawierzchnia: z poliuretanu, o wysokim stopniu elastyczności i sprężystości, dzięki czemu zapewnia pochłanianie energii udarowej, chroniąc użytkowników przed urazami;
  • ogrodzenie: panelowe, wys. 4,1 m.