Sportowa Polska

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia

  20.01.2022

  Wartość zadania: 2 415 000,01 zł

  RFIL1 508 776,66
  Gmina Jastrzębia845 250,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – II etap

  20.01.2022

  Rozbudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 4 865,96 m: odcinek długości 1 900 m na terenie gminy Zakrzew od km 2+880 do km 4+780 oraz odcinek długości 2 965,96 m na terenie gminy Jedlińsk od km 5+110 do km 8+075,96, obejmuje w szczególności:

  • wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID,
  • budowę lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego,
  • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 2 skrzyżowań,
  • wykonanie rowu przydrożnego,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • likwidację kolizji w zakresie branży elektrycznej.

  Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów -Augustów (I etap)

  18.10.2021

  Przebudowa drogi powiatowej nr 3570W na dwóch odcinkach o łącznej długości 1 549,57 m. Odcinek 1 od km 15+287,25 do km 16+543,35 długości 1 256,10 m oraz Odcinek 2 od km 16+546,50 do km 16+839,97 długości 293,47 m, na terenie gminy Kowala, obejmująca między innymi:

  • przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m,
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • wykonanie chodnika,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • wykonanie robót przygotowawczych, w tym roboty rozbiórkowe oraz przebudowa kablowych linii teletechnicznych,
  • zabezpieczenie wodociągu oraz innych sieci uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych i wodociągowych,
  • przebudowę drogi wewnętrznej w km 16+417.

  Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – I etap

  13.10.2021
  RFIL1 061 000,00
  FDS7 092 003,08
  Gmina Zakrzew372 750,00
  Gmina Jedlińsk691 031,62

  Zakres prac: od km 2+880 do km 4+780, od km 5+110 do km 8+075,96

 • Rozbudowa drogi powiatowej 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno

  13.10.2021

  Wartość zadania: 4 240 304,15 zł

  RFRD (FDS)2 278 815,78
  RFIL872 000,00
  Gmina Wolanów678 230,00

  Zakres prac: od km 2+063,00 do km 6+441,41

 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów (II etap)

  12.10.2021

  Wartość zadania: 1 469 483,52

  RFIL1 369 483,52
  Budżet Woj. Mazowieckiego100 000,00