Stowarzyszenia zwykłe

 • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

  Sprawy związane ze stowarzyszeniami zwykłymi są realizowane przez
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu
  (budynek A, II piętro, p. 232 A, 233)

  Telefon: 48 365 58 01 wew. 180, 183, 184, 185, fax: 48 365 58 01

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek - 7:00 - 15:00

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).