Insygnia Powiatu

 • Akt utworzenia Powiatu

  Akt utworzenia Powiatu Radomskiego z dn. 23 listopada 1998 roku.
 • Statut Powiatu

  Statut Powiatu Radomskiego przyjęty uchwałą Nr 88/IX/2019 
  z dnia 28.06.2019 roku.

 • Herb i Flaga

  Poradnia Psychologoczno-Pedagogiczna w Pionkach

  Herb powiatu radomskiego jest dwudzielny w słup (pionowo), w którego w polu prawym (lewym od patrzącego) czerwonym znajduje się połuorzeł srebrny. W polu lewym (prawym od patrzącego) błękitnym znajduje się w pięciu rzędach trzynaście złotych gwiazdek, a pod nimi złota stylizowana litera R. Orzeł został przejęty z obecnego herbu województwa mazowieckiego, który nawiązuje do tradycji heraldycznej książąt mazowieckich, a szczególnie do wyobrażenia orła przedstawionego na pieczęci herbowej większej Siemowita III, księcia czerskiego, rawskiego, wiskiego i płockiego (XIV w.). Wykorzystanie w tworzonym herbie powiatu radomskiego motywu orła ma wyrażać związek tego powiatu z województwem mazowieckim w ramach nowego podziału administracyjnego. Drugim elementem godła herbowego (czyli tego co znajduje się w polu tarczy) jest stylizowana majuskulna litera R, która odnosi się do nazwy powiatu, a dodatkowo symbolizuje historyczny związek z miastem Radom, posiadającym w swoim herbie również literę R.
  Barwa pola lewego (błękitna) oraz złote gwiazdki zostały przejęte z herbu województwa sandomierskiego, do którego należał powiat radomski do końca XVIII w. Te elementy tworzonego herbu mają więc za zadanie nawiązać do tradycji historycznej i heraldycznej przypominającej o związkach obecnego powiatu radomskiego z dawnym województwem sandomierskim. Liczba gwiazdek symbolizuje 13 jednostek samorządowych wchodzących w skład powiatu radomskiego. W herbie powiatu srebro może być zastępowane barwa białą, a złoto żółtą

  Flaga powiatu radomskiego składa się z czterech stref poziomych i herbu tegoż powiatu umieszczonego w środku jej płata. Ma ona charakter flagi herbowej. We fladze zastosowano zgodnie z zaleceniami weksylologii podział płata na cztery strefy, z których dwie zewnętrzne są szerokie, natomiast dwie wewnętrzne są wąskie. Barwy stref nawiązują do kolorystyki herbu. Strefa zewnętrzna górna jest biała i wywodzi się ze srebrnej barwy godła (orła) w prawym polu tarczy, zaś strefa zewnętrzna dolna jest żółta i pochodzi od złotej barwy godła (gwiazdy i litera) w lewym polu tarczy. Strefa wewnętrzna górna jest czerwona i wywodzi się od barwy prawego pola herbu, zaś strefa dolna niebieska pochodzi od barwy pola lewego.

 • Logotyp Powiatu

  Logotyp (znak) wraz z hasłem promocyjnym Powiatu Radomskiego: "Pełen możliwości" jest elementem identyfikacji wizualnej samorządu powiatowego i ma być używany do celów promocyjnych, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, których wydawcą lub podmiotem wspierającym jest Powiat Radomski oraz do oznakowania przedsięwzięć, imprez i wydarzeń organizowanych, współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Radomski.

  Podstawowa forma znaku.