Strefa NGO

Wydział Promocji i Rozwoju p.o. Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Więcej

Samorząd Powiatu Radomskiego uznaje aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi (Non Governmental Organization – NGO) za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań. NGO stają się partnerami realizując zadania publiczne skierowane do mieszkańców Powiatu Radomskiego w każdym wieku. W ten sposób Powiat Radomski wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i inspiruje społeczność lokalną do aktywności na rzecz wspólnego dobra. Korzyściami takiej współpracy jest między innymi: stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.

Aktualności

Współpraca z NGO

Sprawy społeczne

Roczne programy współpracy i konsultacje społeczne