Edukacja

Dariusz Leśkiewicz Dyrektor Wydziału Edukacji Więcej

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należą sprawy w zakresie organizacji edukacji ponapodstawowej w Powiecie, obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych, prowadzenia i bieżącego nadzoru nad majątkiem trwałym jednostek oświatowych w powiecie oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.

 

Aktualności

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zespół Szkół w Pionkach

Stuprocentowa zdawalność egzaminów maturalnych! Innowacyjne kierunki kształcenia technicznego

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Iłży

Stuprocentowa zdawalność egzaminów maturalnych! Złota Tarcza Rankingu Perspektyw 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Curie - Skłodowskiej w Pionkach

Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych! Srebrna Tarcza Rankingu Perspektyw 2020

Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Szkoła specjalna z wieloletnią tradycją i wieloma sukcesami

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży

Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych! Innowacyjne kierunki oraz szkoła branżowa

Poradnie i placówki

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Radomiu

Udziela dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłży

Udziela dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej - rejon Iłży.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pionkach

Udziela dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej - rejon Pionek.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

Placówka dla dziewcząt o charakterze resocjalizacyjnym.