Ochrona Środowiska, Leśnictwo i Rolnictwo

Renata Kiraga Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Więcej

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa zajmuje się sprawami z zakresu: ochrony powietrza, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej oraz geologii. W celu realizacji polityki ochrony środowiska opracowuje powiatowy program ochrony środowiska oraz raport z wykonania zadań w nim ujętych. Prowadzi również publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które znajdują się w  posiadaniu Wydziału.

Wydział angażuje się w różne akcje edukacyjne i konkursy kształtujące pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz propagują działania zmierzające do poprawy stanu środowiska. Współpracuje z władzami gmin powiatu radomskiego i innymi instytucjami podejmującymi działania na rzecz ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia.

Aktualności

Wybierz zakres spraw

Ochrona powietrza

Dopuszczalny poziom hałasu, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie instalacji i inne

Gospodarka odpadami

Pozwolenia na wytwarzanie, zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i inne

Leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody

Decyzje ws. gospodarki leśnej, rejestracja gatunków zwierząt, zezwolenie na usunięcie drzew i inne

Gospodarka wodna

Spółki wodne, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja jachtów i inne

Geologia

Koncesja na wydobywanie kopalin, zgłoszenie robót i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i inne