Geodezja, kartografia, nieruchomości

Arkadiusz Góźdź Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Więcej

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy prowadzenie spraw w ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także gospodarki nieruchomościami nierolnymi, gruntami rolnymi i ochrony gruntów, a ponadto w zakresie katastru, wykonywane również w dwóch filiach Wydziału: w Iłży oraz Pionkach.

 

Wybierz zakres spraw

GEOPORTAL POWIATU RADOMSKIEGO

Umożliwia załatwienie wielu spraw przez internet. Wyświetla mapy wraz z ewidencją działek

Referat Katastru

Dane teleadresowe

Przydatne linki