Aktualności

Nowy pojazd dla Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach

04.08.2022

W czwartek, 4 sierpnia Waldemar Trelka – starosta radomski wraz z wicestarostą Krzysztofem Kozerą przekazał nowego busa marki Mercedes dla Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Pojazdem, wyposażonym dodatkowo w windę do przewozu wózków inwalidzkich, może podróżować 9 osób. Bus kosztował ponad 240 tysięcy złotych, z czego prawie połowa, bo 105 tysięcy stanowiła dotacja z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kluczyki od auta otrzymał jego kierowca pan Jacek. – Bardzo dziękujemy władzom Powiatu Radomskiego za wsparcie i zaangażowanie w rozwój naszej szkoły. Bus z pewnością poprawi komfort podróży naszych dzieci – mówiła m.in. ️dyrektor placówki Ewa Mąkosa.


Najważniejszymi gośćmi wydarzenia byli podopieczni Konrad, Maja i Janek, którzy będą na co dzień korzystać z samochodu. Dwoje z nich zajęło miejsce z przodu i za kierownicą, a Janek z pomocą mamy wypróbował platformę ułatwiającą załadunek osób na wózkach.


To niejedyna inwestycja w ośrodku w Chwałowicach, ponieważ właśnie zakończyła się tam budowa windy przy budynku C, gdzie mieści się internat i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Winda ułatwi przemieszczanie się uczniom i wychowankom na piętra budynku. Trwają również przygotowania do realizacji kolejnego dużego zadania, na które Powiat Radomski otrzymał 3,6 miliona złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotna pomoc rządowa będzie przeznaczona na budowę amfiteatru, mini obserwatorium astronomicznego oraz łącznika między szkołą a internatem.

Powrót