Aktualności

Rada Powiatu: będą stypendia dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek

17.09.2021

W piątek, 17 września o godz. 15 rozpoczęła się kolejna planowa sesja Rady Powiatu Radomskiego.

Najpierw zebrani uczcili pamięć obywateli polskich poległych w czasie II wojnie światowej, jak również ofiary totalitarnego reżimu hitlerowskiego i stalinowskiego.

Wrzesień 1939 roku był tragicznym miesiącem w dziejach Polski. Najpierw napaść hitlerowskich Niemiec, potem 17 września na teren Kresów Rzeczypospolitej wkraczają Rosjanie. Był to nieformalny IV rozbiór Polski, ponieważ część Białorusi i Zachodnia Ukraina zostają przejęte przez wojska sowieckie. Przez dziesiątki lat na lekcjach historii podawano nam fałszywy obraz naszych dziejów, nie mówiono prawdy o Katyniu, o wywózkach Polaków na Sybir, o ludobójstwie i zbrodniach komunizmu – mówił Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu.

Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwały, dotyczące wprowadzenia stypendiów dla studentów V i VI roku kierunków medycznych oraz pielęgniarskich. Propozycję uruchomienia programu stypendialnego, który ma zapewnić dopływ kadry dla powiatowej służby zdrowia oraz Domów Pomocy Społecznej zgłosił starosta Waldemar Trelka.

Nowa linia autobusowa

Radni wyrazili też zgodę na podpisanie porozumienia z innymi samorządami z powiatów radomskiego i zwoleńskiego, w ramach którego zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa Pionki – Suskowola – Zwoleń. Ma odbywać się 5 kursów dziennie, obsługujących 12 przystanków, a tabor zapewni jedna z podzwoleńskich firm przewozowych. Linię będzie formalnie prowadzić powiat zwoleński, a szacowany koszt udziału powiatu radomskiego to około 18 tysięcy złotych rocznie. Na kolejnej sesji ma zostać podjęta uchwała finansowa w tej sprawie.

Kolejny rok budżet bez kredytów

Radni jednogłośnie przyjęli też sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, a także dokonali niezbędnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzili do budżetu kwotę ponad 4,2 miliona złotych dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przyznanej szpitalowi w Pionkach na zakup wyposażenia, w tym nowoczesnego tomografu komputerowego i aparatu rentgenowskiego. W związku z pozyskiwaniem dużych środków na inwestycje, Zarząd Powiatu zdecydował, aby nie zaciągać zaplanowanego w budżecie na 2021 rok kredytu w wysokości 7,5 miliona złotych z czteroletnim okresem spłaty. To już kolejny rok, kiedy nowe władze powiatu nie muszą zaciągać żadnych kredytów, aby zbilansować budżet, prowadząc przy tym duże, wielomilionowe inwestycje.

Powrót